ค้นหา สาขา

 • True Shop Central Rama 9 (4 FL.)
  1
  ลูกค้าทรู แลกรับส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการที่ทรูช้อป
  รายละเอียด
 • True Shop Emquartier
  2
  ลูกค้าทรู แลกรับส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการที่ทรูช้อป
  รายละเอียด
 • True Move Siam Square Soi 2
  3
  ลูกค้าทรู แลกรับส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการที่ทรูช้อป
  รายละเอียด
 • True Move Shop Central Pinklao
  4
  ลูกค้าทรู แลกรับส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการที่ทรูช้อป
  รายละเอียด
 • True Shop Central Ladprao
  5
  ลูกค้าทรู แลกรับส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการที่ทรูช้อป
  รายละเอียด
 • True Shop IT Mall Fortune Town
  6
  ลูกค้าทรู แลกรับส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการที่ทรูช้อป
  รายละเอียด
 • True Shop Future Park Rangsit(H)
  7
  ลูกค้าทรู แลกรับส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการที่ทรูช้อป
  รายละเอียด
 • True Shop Fashion Island(H)
  8
  ลูกค้าทรู แลกรับส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการที่ทรูช้อป
  รายละเอียด
 • True Shop Mega Bangna
  9
  ลูกค้าทรู แลกรับส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการที่ทรูช้อป
  รายละเอียด
 • True Shop Central World 4Fl.
  10
  ลูกค้าทรู แลกรับส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการที่ทรูช้อป
  รายละเอียด
 • True Shop Siam Paragon
  11
  ลูกค้าทรู แลกรับส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการที่ทรูช้อป
  รายละเอียด

ลูกค้าทรู ใช้ 30 ทรูพอยท์ แลกลด 10% Accessories รุ่นที่ร่วมรายการ ที่ True Shop และ True Sphere ทุกสาขา

ลูกค้าทรู ใช้ 30 ทรูพอยท์ แลกลด 10% Accessories รุ่นที่ร่วมรายการ ที่ True Shop และ True Sphere ทุกสาขา

เงื่อนไข
- จำกัดจำนวน 1,000 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- หากลูกค้ากดแลกสิทธิแล้ว ขอสงวนสิทธิการคืน TruePoint ทุกกรณี
- สิทธิพิเศษนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ True Shop หรือโทร 1242

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 31/12/62

ลูกค้าทรู ใช้ 299 ทรูพอยท์ แลกลด 50% Belkin Film รุ่นที่ร่วมรายการ ที่ True Shop และ TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

ลูกค้าทรู ใช้ 299 ทรูพอยท์ แลกลด 50% Belkin Film รุ่นที่ร่วมรายการ ที่ True Shop และ TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

สินค้าที่ร่วมรายการ:
- BELKIN,TCP,TEMPERED IPHX Belkin
- BELKIN,TCP,INVISIGLASS IPHX Belkin
- BELKIN,RETAIL,INVISIGLASS IPHX Belkin
- BELKIN,TCP,CURVE IPHX,BK Belkin
- BELKIN,RETAIL,CURVE IPHX,BK Belkin
- BELKIN,TCP,CURVE SS NOTE9 Belkin
- BELKIN,TCP MACHINE SS NOTE9(FOC) Belkin
- BELKIN,RETAIL,TEMPERED IPHX/XS Belkin
- BELKIN,RETAIL,INVISIGLAS IPHX/XS Belkin
- BELKIN,RETAIL,CURVE IPHX/XS,BK Belkin
- BELKIN,RETAIL,TEMPERED IPHXS MAX Belkin
- BELKIN,RETAIL,INVISIGLASS IPHXS MAX Belkin
- BELKIN,RETAIL,CURVE IPHXS MAX Belkin
- BELKIN,RETAIL,TEMPERED IPH XR Belkin
- BELKIN,RETAIL,INVISIGLASS IPH XR Belkin
- BELKIN,RETAIL,CURVE IPH XR Belkin
- BELKIN,TCP,TEMPERED IPHXS MAX Belkin
- BELKIN,TCP,TEMPERED IPH XR Belkin
- BELKIN,TCP,INVISIGLASS IPHXS MAX Belkin
- BELKIN,TCP,INVISIGLASS IPH XR Belkin
- BELKIN,TCP,CURVE IPHXS MAX Belkin
- BELKIN,TCP,CURVE IPH XR Belkin
- BELKIN,TCP,STARTER XR(FOC) Belkin
- BELKIN,TCP,STARTER XS MAX(FOC) Belkin

เงื่อนไข
- จำกัดจำนวนรวม 1,000 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- หากลูกค้ากดแลกสิทธิแล้ว ขอสงวนสิทธิการคืน TruePoint ทุกกรณี
- สิทธิพิเศษนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ True Shop หรือโทร 1242

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 31/10/62

ลูกค้าทรู ใช้ 199 ทรูพอยท์ แลกลด 20% SAMSUNG SMART WATCH รุ่นที่ร่วมรายการ ที่ True Shop และ TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

ลูกค้าทรู ใช้ 199 ทรูพอยท์ แลกลด 20% SAMSUNG SMART WATCH รุ่นที่ร่วมรายการ ที่ True Shop และ TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

สินค้าที่ร่วมรายการ:
- SAMSUNG,GALAXY WATCH,46MM SV LIFESTYLE GADGETS SAMSUNG SMART WATCH
- SAMSUNG,GALAXY WATCH,42MM BK LIFESTYLE GADGETS SAMSUNG SMART WATCH
- SAMSUNG,GALAXY WATCH,42MM RSG LIFESTYLE GADGETS SAMSUNG SMART WATCH

เงื่อนไข
- จำกัดจำนวนรวม 5,000 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- หากลูกค้ากดแลกสิทธิแล้ว ขอสงวนสิทธิการคืน TruePoint ทุกกรณี
- สิทธิพิเศษนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ True Shop หรือโทร 1242

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 31/10/62

ลูกค้าทรู ใช้ 99 ทรูพอยท์ แลกลด 20% หูฟัง SAMSUNG รุ่นที่ร่วมรายการ ที่ True Shop และ TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

ลูกค้าทรู ใช้ 99 ทรูพอยท์ แลกลด 20% หูฟัง SAMSUNG รุ่นที่ร่วมรายการ ที่ True Shop และ TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

สินค้าที่ร่วมรายการ:
- SAMSUNG,HEADPHONE,HS1303,WHITE AUDIO SAMSUNG HEADPHONE
- SAMSUNG,HEADPHONE,HS1303,BLACK AUDIO SAMSUNG HEADPHONE
- SAMSUNG,HEADPHONE,HS1303,BLUE AUDIO SAMSUNG HEADPHONE
- SAMSUNG,HEADPHONE,HS1303,GREEN AUDIO SAMSUNG HEADPHONE
- SAMSUNG,HEADPHONE,HS1303,PINK AUDIO SAMSUNG HEADPHONE
- SAMSUNG,HEADPHONE,EG920,WHITE AUDIO SAMSUNG HEADPHONE
- SAMSUNG,HEADPHONE,EG920,BLACK AUDIO SAMSUNG HEADPHONE
- SAMSUNG,HEADPHONE,EG920,RED AUDIO SAMSUNG HEADPHONE
- SAMSUNG,HEADPHONE,EG920,BLUE AUDIO SAMSUNG HEADPHONE
- SAMSUNG,HEADPHONE,UFLEX,BLACK AUDIO SAMSUNG HEADPHONE

เงื่อนไข
- จำกัดจำนวนรวม 5,000 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- หากลูกค้ากดแลกสิทธิแล้ว ขอสงวนสิทธิการคืน TruePoint ทุกกรณี
- สิทธิพิเศษนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ True Shop หรือโทร 1242

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 31/10/62

ลูกค้าทรู ใช้ 50 ทรูพอยท์ แลกลด 70% Belkin Film สำหรับ iPhone 7/7P/8/8P ที่ True Shop สาขาที่ร่วมรายการ

ลูกค้าทรู ใช้ 50 ทรูพอยท์ แลกลด 70% Belkin Film สำหรับ iPhone 7/7P/8/8P ที่ True Shop สาขาที่ร่วมรายการ

เงื่อนไข
- สินค้ามีจำนวนจำกัด
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- หากลูกค้ากดแลกสิทธิแล้ว ขอสงวนสิทธิการคืน TruePoint ทุกกรณี
- สิทธิพิเศษนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ True Shop หรือโทร 1242

วิธีการขอรหัสสิทธิประโยชน์
- ลูกค้าเครือข่ายทรูมูฟ เอช กด *878*88979# โทรออก (ไม่เสียค่าบริการ)
- ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ วีพีซีที (กรณีใช้มือถือต่างเครือข่าย) รับสิทธิ์ผ่านทาง Website ที่นี่ หรือรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application (เพียงดาวน์โหลด ผ่าน Play Store หรือ App Store )
หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 30/12/62

ใช้ 50 ทรูพอยท์ แลกรับส่วนลด 20% Accessories ที่ True Shop @7-eleven

ลูกค้าทรู ใช้ 50 ทรูพอยท์ แลกรับส่วนลด 20% เมื่อซื้อ Accessories ที่ร่วมรายการ ที่ True Shop @7-eleven สาขาที่ร่วมรายการ

เงื่อนไข
- ลูกค้า 1 ท่าน ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์สำหรับการแลก 50 ทรูพอยท์ เพื่อรับส่วนลด 20% Accessories ที่ร่วมรายการ
- สิทธิพิเศษและสินค้ามีจำนวนจำกัด
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- หากลูกค้ากดแลกสิทธิแล้ว ขอสงวนสิทธิการคืนทรูพอยท์ทุกกรณี
- สิทธิพิเศษนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ True Shop หรือโทร 1242

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 31/12/62

รับ 1 ทรูพอยท์ เมื่อซื้อสินค้าที่ทรูช้อปครบทุกๆ 100 บาท

เงื่อนไข
1. ลูกค้าทรู รับ 1 ทรูพอยท์ จากการซื้อสินค้าใดๆ ก็ได้ที่ทรูช้อป (ยกเว้น Sim และบริการ) ทุกๆ 100 บาท
2. เมื่อลูกค้าชำระค่าสินค้า พร้อมยื่นบัตรประชาชน ให้ทรูช้อปบันทึกข้อมูลสำหรับการการสะสมแต้ม
3. คะแนนที่ลูกค้าได้รับเกิดจาก ยอดชำระค่าสินค้าสุทธิที่ลูกค้าจ่ายครั้งนั้น ๆ ทุก 100 บาท/ สินค้า ถูกเปลี่ยนเป็นคะแนน TruePoint เท่ากับ 1 คะแนน ระบบจะทำการคำนวณและเพิ่ม TruePoint ให้กับลูกค้าภายในไม่เกินวันศุกร์ถัดไป ภายใต้หมายเลขบัตรประชาชนที่ซื้ออุปกรณ์เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น นาย ก ซื้อสินค้าวันที่ 1 มีนาคม 2560 ราคา 2,000 บาท ลูกค้าจะได้ TruePoint 20 คะแนน ภายใน ไม่เกินวันที่ 10 มีนาคม 2560 เป็นต้น
4. เศษหลังจากคำนวณเป็นคะแนน จะถูกปัดลงทุกกรณี
5. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ ุ
7. การที่ลูกค้าจะใช้คะแนน TruePoint ได้ลูกค้าจะต้องมีการสมัครทรูไอดีก่อน
8.ลูกค้าสามารถสมัครทรูไอดีได้จาก
- ทางโทรศัพท์ : ลูกค้าทรูที่ใช้โทรศัพท์ในเครือข่ายทรูมูฟเอชกดสมัครทรูไอดีได้จาก *871# โทรออก
- หรือทาง Website :  www.trueyou.co.th , www.trueid.net , iservice.truecorp.co.th
- หรือทาง Application : TrueYou ,trueid ,  True iService

สามารถนำ TruePoint นี้ไปแลกของรางวัลได้ที่ http://trueyou.co.th/point/privilege

สิ้นสุด : 31/12/62
 TrueYou : ทรูช้อป