TrueYou : คิดส์ซาเนีย


คิดส์ซาเนีย

“คิดส์ซาเนีย” มุ่งเน้นให้เด็กได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นที่สนุกสนาน ให้เด็กได้รับประโยชน์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ตลอดจนเกิดแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ เพื่อเติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมในอนาคต เป็นศูนย์การเรียนรู้และความบันเทิงสาหรับเด็กวัยตั้งแต่ 4-14 ปี โดยมุ่งเน้นการมอบประสบการณ์การเรียนรู้ควบคู่ความสนุกสนาน ผ่านการสวมบทบาทเสมือนจริงตามอาชีพที่เด็กๆ ฝันอยากเป็นในอนาคต อาทิ นักบิน หมอ นักแสดง นักดับเพลิง ตารวจ นักข่าว ฯลฯ พร้อมจุดประกายให้เด็กเกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์และปลูกฝังจิตสานึกในการช่วยกันพัฒนาโลกให้น่าอยู่

ลูกค้าทรู ลด 20% บัตรเข้าเมืองคิดส์ซาเนีย

ลูกค้าทรู ลด 20% บัตรเข้าเมืองคิดส์ซาเนีย ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ฝั่งเหนือ

เงื่อนไข
- 1 สิทธิ์/ ได้สูงสุด 5 ใบ /ครั้ง
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่ 15 พ.ค. - 30 ก.ย. 2019
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

วิธีการขอรหัสสิทธิประโยชน์
- ลูกค้าเครือข่ายทรูมูฟ เอช กด *878*124380# โทรออก (ไม่เสียค่าบริการ)
- ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ วีพีซีที (กรณีใช้มือถือต่างเครือข่าย) รับสิทธิ์ผ่านทาง Website ที่นี่ หรือรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application (เพียงดาวน์โหลด ผ่าน Play Store หรือ App Store )

 

หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 30/09/62