TrueYou : ICONSIAM


ไอคอนสยามเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมแบบผสมริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยความร่วมมือของ สยามพิวรรธน์เครือเจริญโภคภัณฑ์ และแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (ในเครือเจริญโภคภัณฑ์) กำหนดเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด สำรองจอดรถในช่องจอดรถพิเศษที่ไอคอนสยาม ชั้น 1

วิธีการรับสิทธิ์
แสดงบัตรทรูแบล็คการ์ดหรือโชว์รูปบัตรแบล็คการ์ดที่หน้าแอพพลิเคชั่น TrueYou ต่อเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข
- สงวนช่องจอดรถสำหรับลูกค้าทรูแบล็คการ์ดทั้งหมด 12 ช่อง
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

สิ้นสุด : 08/11/62

ใช้ 399 ทรูพอยท์ แลกส่วนลดเงินสด 100.- สำหรับใช้กับร้านที่ร่วมรายการ

ใช้ 399 ทรูพอยท์ แลกส่วนลดเงินสด 100.- สำหรับใช้กับร้านที่ร่วมรายการดังนี้
- ร้าน CAZH ชั้น 2
- ร้าน The Selected ชั้น 2
- ร้าน ICONACTIVE ชั้น 3
- ร้าน ICONCRAFT ชั้น 4-5
- ร้าน Women's club ชั้น 5

วิธีการรับสิทธิ์
แสดงบัตรทรูการ์ด / บัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดแคชเชียร์ โซนร้าน CAZH ชั้น 2 /ร้าน The Selected ชั้น 2 /ร้าน ICONACTIVE ชั้น 3 /ร้าน ICONCRAFT ชั้น 4-5 /ร้าน Women's club ชั้น 5

เงื่อนไข
- 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
- จำกัด 400 สิทธิ์/เดือน, จำกัดสิทธิ์รวมทั้งหมด 2,400 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ
- ส่วนลดเงินสดนี้สามารถใช้ได้กับ 1 ใบเสร็จต่อครั้ง
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ กรณีบัตรกำนัลเงินสดชำรุด ฉีกขาด หรือ สูญหาย
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระงับใช้ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

สิ้นสุด : 31/12/62

ใช้ 699 ทรูพอยท์ แลกส่วนลดเงินสด มูลค่า 200 บาท สำหรับใช้กับร้านที่ร่วมรายการ

ใช้ 699 ทรูพอยท์ แลกส่วนลดเงินสด มูลค่า 200 บาท สำหรับใช้กับร้านที่ร่วมรายการ ดังนี้
- ร้าน CAZH ชั้น 2
- ร้าน The Selected ชั้น 2
- ร้าน ICONACTIVE ชั้น 3
- ร้าน ICONCRAFT ชั้น 4-5
- ร้าน Women's club ชั้น 5

วิธีการรับสิทธิ์
แสดงบัตรทรูการ์ด / บัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดแคชเชียร์ โซนร้าน CAZH ชั้น 2 /ร้าน The Selected ชั้น 2 /ร้าน ICONACTIVE ชั้น 3 /ร้าน ICONCRAFT ชั้น 4-5 /ร้าน Women's club ชั้น 5

เงื่อนไข
- 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
- จำกัด 300 สิทธิ์/เดือน, จำกัดสิทธิ์รวมทั้งหมด 1,800 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ 
- ส่วนลดเงินสดนี้สามารถใช้ได้กับ 1 ใบเสร็จต่อครั้ง
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ กรณีบัตรกำนัลเงินสดชำรุด ฉีกขาด หรือ สูญหาย
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระงับใช้ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

สิ้นสุด : 31/12/62