TrueYou : ซัสโก้


จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน ดีเซล และน้ำมันหล่อลื่น ปัจจุบันบริษัทฯจำหน่ายน้ำมันผ่านสถานีบริการน้ำมันภายใต้ เครื่องหมายการค้ารูปหยดน้ำมัน และเครื่องหมาย "SUSCO" จำหน่ายไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ต่างๆ รวมทั้งจำหน่ายให้แก่ผู้ค้าน้ำมันรายอื่นด้วย มีสาขามากกว่า 221 แห่งทั่วประเทศ

ลูกค้าทรู รับเพิ่มน้ำดื่มซัสโก้ ขนาด 1.5 ลิตร 1 ขวด เมื่อเติมน้ำมันหรือแก๊สทุกประเภท 300 บาทขึ้นไปต่อเซลสลิป

วิธีการรับสิทธิ์
แสดงบัตรประชาชนหรือบัตรทรูการ์ดกับพนักงานเพื่อแลกคะแนนผ่านเครื่อง EDC

เงื่อนไข
- 1 ท่าน / 2 สิทธิ์ / เดือน
- สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
- ลูกค้าแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรทรูการ์ดกับพนักงานเพื่อแลกคะแนนผ่านเครื่อง EDC
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

สิ้นสุด : 31/12/62

ใช้ 300 ทรูพอยท์ แลกส่วนลดเงินสด 100 บาท เมื่อเติมน้ำมัน หรือแก๊ส LPG ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปต่อครั้ง

วิธีการรับสิทธิ์
แสดงบัตรประชาชนหรือบัตรทรูการ์ดกับพนักงานเพื่อแลกคะแนนผ่านเครื่อง EDC

เงื่อนไข
- 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
- สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
- สิทธิพิเศษที่แลก ต้องใช้ภายในวันเดียวกันเท่านั้น
- ลูกค้าแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรทรูการ์ดกับพนักงานเพื่อแลกคะแนนผ่านเครื่อง EDC
- ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะการเติมที่ยานพาหนะเท่านั้น ที่สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
- เฉพาะลูกค้าทรูที่มีสถานะ Active และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ร่วมกับ บัตรสมาชิกซัสโก้
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

สิ้นสุด : 31/12/62