กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

ความสุขสุด Exclusive ที่ OneSiam และ ICONSIAM

สุขพิเศษฉลองตรุษจีน ทรูยูมอบความสุขให้ลูกค้าทรู รับบัตรกำนัล Siam Gift Card เมื่อช้อปปสินค้าและบริการที่ร่วมรายการ ที่สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม พร้อมสนุกกับกิจกรรมตรุษจีนที่ไอคอนสยาม

ลูกค้าทรู รับบัตร Siam Gift Card เมื่อช้อปกับร้านค้าที่ร่วมรายการตามยอดที่กำหนด ที่ Siam Discovery

ลูกค้าทรู รับบัตร Siam Gift Card เมื่อช้อปกับร้านค้าที่ร่วมรายการตามยอดที่กำหนด ที่ Siam Discovery ช่วงเทศกาล Chinese New Year 2019 รายละเอียดดังนี้
- รับ Siam Gift Card มูลค่า 3,000 บาท เมื่อช้อปครบ 150,000 บาทขึ้นไป
  (ใบเสร็จจาก 2 ร้านค้าขึ้นไป/ มูลค่าขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป ต่อใบเสร็จ)
- รับ Siam Gift Card มูลค่า 800 บาท เมื่อช้อปครบ 50,000 บาทขึ้นไป
  (ใบเสร็จจาก 2 ร้านค้าขึ้นไป/มูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ต่อใบเสร็จ)
- รับ Siam Gift Card มูลค่า 200 บาท เมื่อช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไป

วิธีการแลกรับบัตร Siam Gift Card
- ลูกค้าทรูนำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าหรือบริการ พร้อมนำรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์ผ่าน USSD/ TrueYou Application แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแลกรับสิทธิบริเวณจุดบริการลูกค้า ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ ภายในวันเดียวกันเท่านั้น

เงื่อนไข
- จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์/ วัน สำหรับทุกยอดซื้อ
- จำกัด 1 ท่าน/ 2 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ สำหรับทุกยอดซื้อ
- สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด ลูกค้าทรูกรุณาตรวจสอบจำนวนสิทธิ์อีกครั้งที่หน้างานก่อนแลกรับสิทธิ์
- ลูกค้าทรูนำใบเสร็จจากการชำระซื้อสินค้า หรือบริการ พร้อมนำรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์ผ่าน USSD /TrueYou Application แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแลกรับสิทธิบริเวณจุดบริการลูกค้า ชั้นG สยามดิสคัฟเวอรี่ ภายในวันเดียวกันเท่านั้น
- บัตร Siam Gift Card หมดอายุ 31 พฤษภาคม 2562
- สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเอง หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์การสมนาคุณจากบริษัทฯเท่านั้น และต้องแลกรับของสมนาคุณภายในวันที่ซื้อสินค้า มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
- สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ ในกรณีดังต่อไปนี้ ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริง หรือการจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อเพื่อการค้า/ ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange)
- พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆ ได้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของรางวัลจะหมด
- หากแลกรับรางวัลรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว ไม่สามารถนำมาใช้แลกรางวัลอื่นๆ ได้อีก
- เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับการสมนาคุณ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่า
- กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้

เงื่อนไขการใช้บัตร Siam Gift Card
- บัตรฯ นี้มีอายุ 5 ปีนับจากวันที่ลงทะเบียนรับบัตร
- บัตรฯ นี้สามารถใช้เสมือนเงินสดเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการในร้านค้าที่รับชำระด้วยบัตรฯ นี้ และสามารถใช้ร่วมกับบัตรเครดิตได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืน-ยกเลิกบัตรฯ ชดเชยค่าเสียหายกรณีบัตรฯ ชำรุดหรือสูญหาย
- บัตรฯ นี้จะใช้ได้เมื่อท่านได้ทำการเปิดใช้บัตรฯ แล้วเท่านั้น โดยขอติดต่อขอเปิดใช้บัตรฯ ได้ที่จุดจำหน่ายบัตรฯ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม
- สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือภายในบัตรฯ ได้ที่จุดจำหน่ายบัตรฯ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และร้านค้าที่รับชำระด้วยบัตรฯ นี้
- บัตรฯ นี้ไม่สามารถแลกเงินคืน หรือทอนเป็นเงินสด หรือแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นใดก็ได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบคืนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรฯ เป็นเงินสด สำหรับกรณีบัตรฯ หมดอายุ ชำรุด สูญหายหรือผู้ถือบัตรฯ ประสงค์จะยกเลิกการใช้บัตรฯ ในทุกกรณี ยกเว้นแต่ผู้ถือบัตรฯ ได้ลงทะเบียนคุ้มครองวงเงิน และสามารถมีหลักฐานแสดงตัวตนที่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตรฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเงื่อนไขการใช้บัตรฯ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
- โปรดตรวจสอบ หรือสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือร้องเรียน ติดต่อที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ หรือจุดจำหน่ายบัตรฯ ภายในศูนย์การค้า

วิธีการขอรหัสสิทธิประโยชน์
- ลูกค้าเครือข่ายทรูมูฟ เอช กด *878*100494# โทรออก (ไม่เสียค่าบริการ)
- ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ วีพีซีที (กรณีใช้มือถือต่างเครือข่าย) รับสิทธิ์ผ่านทาง Website ที่นี่ หรือรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application (เพียงดาวน์โหลด ผ่าน Play Store หรือ App Store )
หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 17/02/62

ลูกค้าทรู รับบัตร Siam Gift Card เมื่อช้อปกับร้านค้าที่ร่วมรายการตามยอดที่กำหนด ที่ Siam Center

ลูกค้าทรู รับบัตร Siam Gift Card เมื่อช้อปกับร้านค้าที่ร่วมรายการตามยอดที่กำหนด ที่ Siam Center ช่วงเทศกาล Chinese New Year 2019 รายละเอียดดังนี้
- รับ Siam Gift Card มูลค่า 2,000 เมื่อช้อปครบ 100,000 บาทขึ้นไป
  (ใบเสร็จจาก 2 ร้านค้าขึ้นไป/ มูลค่าขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป ต่อใบเสร็จ)
- รับ Siam Gift Card มูลค่า 700 บาท เมื่อช้อปครบ 40,000 บาทขึ้นไป
  (ใบเสร็จจาก 2 ร้านค้าขึ้นไป/ มูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ต่อใบเสร็จ)
- รับ Siam Gift Card มูลค่า 200 บาท เมื่อช้อปครบ 15,000 บาทขึ้นไป

วิธีการแลกรับบัตร Siam Gift Card
- ลูกค้าทรูนำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าหรือบริการ พร้อมนำรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์ผ่าน USSD/ TrueYou Application แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแลกรับสิทธิบริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ ภายในวันเดียวกันเท่านั้น

เงื่อนไข
- จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์/ วัน สำหรับทุกยอดซื้อ
- จำกัด 1 ท่าน/ 2 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ สำหรับทุกยอดซื้อ
- สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด ลูกค้าทรูกรุณาตรวจสอบจำนวนสิทธิ์อีกครั้งที่หน้างานก่อนแลกรับสิทธิ์
- ลูกค้าทรูนำใบเสร็จจากการชำระซื้อสินค้า หรือบริการ พร้อมนำรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์ผ่าน USSD /TrueYou Application แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแลกรับสิทธิบริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ ภายในวันเดียวกันเท่านั้น
- บัตร Siam Gift Card หมดอายุ 31 พฤษภาคม 2562
- สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเอง หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์การสมนาคุณจากบริษัทฯเท่านั้น และต้องแลกรับของสมนาคุณภายในวันที่ซื้อสินค้า มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
- สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ ในกรณีดังต่อไปนี้ ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริง หรือการจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อเพื่อการค้า/ ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange)
- พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆ ได้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของรางวัลจะหมด
- หากแลกรับรางวัลรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว ไม่สามารถนำมาใช้แลกรางวัลอื่นๆ ได้อีก
- เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับการสมนาคุณ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่า
- กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้

เงื่อนไขการใช้บัตร Siam Gift Card
- บัตรฯ นี้มีอายุ 5 ปีนับจากวันที่ลงทะเบียนรับบัตร
- บัตรฯ นี้สามารถใช้เสมือนเงินสดเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการในร้านค้าที่รับชำระด้วยบัตรฯ นี้ และสามารถใช้ร่วมกับบัตรเครดิตได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืน-ยกเลิกบัตรฯ ชดเชยค่าเสียหายกรณีบัตรฯ ชำรุดหรือสูญหาย
- บัตรฯ นี้จะใช้ได้เมื่อท่านได้ทำการเปิดใช้บัตรฯ แล้วเท่านั้น โดยขอติดต่อขอเปิดใช้บัตรฯ ได้ที่จุดจำหน่ายบัตรฯ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม
- สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือภายในบัตรฯ ได้ที่จุดจำหน่ายบัตรฯ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และร้านค้าที่รับชำระด้วยบัตรฯ นี้
- บัตรฯ นี้ไม่สามารถแลกเงินคืน หรือทอนเป็นเงินสด หรือแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นใดก็ได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบคืนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรฯ เป็นเงินสด สำหรับกรณีบัตรฯ หมดอายุ ชำรุด สูญหายหรือผู้ถือบัตรฯ ประสงค์จะยกเลิกการใช้บัตรฯ ในทุกกรณี ยกเว้นแต่ผู้ถือบัตรฯ ได้ลงทะเบียนคุ้มครองวงเงิน และสามารถมีหลักฐานแสดงตัวตนที่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตรฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเงื่อนไขการใช้บัตรฯ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
- โปรดตรวจสอบ หรือสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือร้องเรียน ติดต่อที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ หรือจุดจำหน่ายบัตรฯ ภายในศูนย์การค้า

วิธีการขอรหัสสิทธิประโยชน์
- ลูกค้าเครือข่ายทรูมูฟ เอช กด *878*100509# โทรออก (ไม่เสียค่าบริการ)
- ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ วีพีซีที (กรณีใช้มือถือต่างเครือข่าย) รับสิทธิ์ผ่านทาง Website ที่นี่ หรือรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application (เพียงดาวน์โหลด ผ่าน Play Store หรือ App Store )
หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 17/02/62

ลูกค้าทรู รับบัตร Siam Gift Card เมื่อช้อปกับร้านค้าที่ร่วมรายการตามยอดที่กำหนด ที่ Siam Paragon

ลูกค้าทรู รับบัตร Siam Gift Card เมื่อช้อปกับร้านค้าที่ร่วมรายการตามยอดที่กำหนด ที่ Siam Paragon ช่วงเทศกาล Chinese New Year 2019 รายละเอียดดังนี้
- รับ Siam Gift Card มูลค่า 8,000 บาท เมื่อช้อปครบ 500,000 บาทขึ้นไป
  (ใบเสร็จจาก 2 ร้านค้าขึ้นไป/มูลค่าขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป ต่อใบเสร็จ)
- รับ Siam Gift Card มูลค่า 2,500 บาท เมื่อช้อปครบ 200,000 บาทขึ้นไป
  (ใบเสร็จจาก 2 ร้านค้าขึ้นไป/มูลค่าขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป ต่อใบเสร็จ)
- รับ Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท เมื่อช้อปครบ 50,000 บาทขึ้นไป

วิธีการแลกรับบัตร Siam Gift Card
- ลูกค้าทรูนำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าหรือบริการ พร้อมนำรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์ผ่าน USSD/ TrueYou Application แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแลกรับสิทธิบริเวณจุด Redemption ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน ภายในวันเดียวกันเท่านั้น

เงื่อนไข
- จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์/ วัน สำหรับทุกยอดซื้อ
- จำกัด 1 ท่าน/ 2 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ สำหรับทุกยอดซื้อ
- สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด ลูกค้าทรูกรุณาตรวจสอบจำนวนสิทธิ์อีกครั้งที่หน้างานก่อนแลกรับสิทธิ์
- ลูกค้าทรูนำใบเสร็จจากการชำระซื้อสินค้า หรือบริการ พร้อมนำรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์ผ่าน USSD /TrueYou Application แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแลกรับสิทธิบริเวณจุด Redemption ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน ภายในวันเดียวกันเท่านั้น
- บัตร Siam Gift Card หมดอายุ 31 พฤษภาคม 2562
- สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเอง หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์การสมนาคุณจากบริษัทฯเท่านั้น และต้องแลกรับของสมนาคุณภายในวันที่ซื้อสินค้า มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
- สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ ในกรณีดังต่อไปนี้ ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริง หรือการจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อเพื่อการค้า/ ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange)
- พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆ ได้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของรางวัลจะหมด
- หากแลกรับรางวัลรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว ไม่สามารถนำมาใช้แลกรางวัลอื่นๆ ได้อีก
- เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับการสมนาคุณ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่า
- กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้

เงื่อนไขการใช้บัตร Siam Gift Card
- บัตรฯ นี้มีอายุ 5 ปีนับจากวันที่ลงทะเบียนรับบัตร
- บัตรฯ นี้สามารถใช้เสมือนเงินสดเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการในร้านค้าที่รับชำระด้วยบัตรฯ นี้ และสามารถใช้ร่วมกับบัตรเครดิตได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืน-ยกเลิกบัตรฯ ชดเชยค่าเสียหายกรณีบัตรฯ ชำรุดหรือสูญหาย
- บัตรฯ นี้จะใช้ได้เมื่อท่านได้ทำการเปิดใช้บัตรฯ แล้วเท่านั้น โดยขอติดต่อขอเปิดใช้บัตรฯ ได้ที่จุดจำหน่ายบัตรฯ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม
- สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือภายในบัตรฯ ได้ที่จุดจำหน่ายบัตรฯ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และร้านค้าที่รับชำระด้วยบัตรฯ นี้
- บัตรฯ นี้ไม่สามารถแลกเงินคืน หรือทอนเป็นเงินสด หรือแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นใดก็ได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบคืนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรฯ เป็นเงินสด สำหรับกรณีบัตรฯ หมดอายุ ชำรุด สูญหายหรือผู้ถือบัตรฯ ประสงค์จะยกเลิกการใช้บัตรฯ ในทุกกรณี ยกเว้นแต่ผู้ถือบัตรฯ ได้ลงทะเบียนคุ้มครองวงเงิน และสามารถมีหลักฐานแสดงตัวตนที่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตรฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเงื่อนไขการใช้บัตรฯ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
- โปรดตรวจสอบ หรือสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือร้องเรียน ติดต่อที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ หรือจุดจำหน่ายบัตรฯ ภายในศูนย์การค้า

วิธีการขอรหัสสิทธิประโยชน์
- ลูกค้าเครือข่ายทรูมูฟ เอช กด *878*100520# โทรออก (ไม่เสียค่าบริการ)
- ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ วีพีซีที (กรณีใช้มือถือต่างเครือข่าย) รับสิทธิ์ผ่านทาง Website ที่นี่ หรือรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application (เพียงดาวน์โหลด ผ่าน Play Store หรือ App Store )
หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 17/02/62

ลูกค้าทรู รับบัตร Siam Gift Card เมื่อช้อปกับร้านค้าที่ร่วมรายการตามยอดที่กำหนด ที่ ICONSIAM

ลูกค้าทรู รับบัตร Siam Gift Card เมื่อช้อปกับร้านค้าที่ร่วมรายการตามยอดที่กำหนด ที่ ICONSIAM ช่วงเทศกาล Chinese New Year 2019) รายละเอียดดังนี้
- รับ Siam Gift Card มูลค่า 2,000 บาท เมื่อช้อปครบ 100,000 บาทขึ้นไป
- รับ Siam Gift Card มูลค่า 700 บาท เมื่อช้อปครบ 40,000 บาทขึ้นไป
- รับ Siam Gift Card มูลค่า 200 บาท เมื่อช้อปครบ 15,000 บาทขึ้นไป

วิธีการแลกรับบัตร Siam Gift Card
- ลูกค้าทรูนำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าหรือบริการ พร้อมนำรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์ผ่าน USSD/ TrueYou Application แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแลกรับสิทธิบริเวณเคาน์เตอร์ Redemption ชั้น 1 ณ ศูนย์การค้า ICONSIAM ภายในวันเดียวกันเท่านั้น

เงื่อนไข
- จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ สำหรับทุกยอดซื้อ
- สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัดสิทธิ์
- ลูกค้าทรูนำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าหรือบริการ พร้อมนำรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์ผ่าน USSD/ TrueYou Application แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแลกรับสิทธิบริเวณเคาน์เตอร์ Redemption ชั้น 1 ณ ศูนย์การค้า ICONSIAM ภายในวันเดียวกันเท่านั้น
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- การแลกรับของสมนาคุณต่างๆ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้า หรือบริการด้วยตัวเองเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเองต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของสมนาคุณเท่านั้น
- กรณีซื้อสินค้า หรือบริการ 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมามากกว่า 1 ใบ ไม่สามารถร่วมรายการได้
- พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้า หรือบริการภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆ ได้
- การซื้อบัตรกำนัลหรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อน หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
- ใบเสร็จที่นำมาแลกรับของสมนาคุณอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ไม่สามารถนำมาแลกรับของสมนาคุณอื่นๆ ได้อีก
- เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
- กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
- ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด

เงื่อนไขการใช้บัตร Siam Gift Card
- บัตรฯ นี้มีอายุ 5 ปีนับจากวันที่ลงทะเบียนรับบัตร
- บัตรฯ นี้สามารถใช้เสมือนเงินสดเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการในร้านค้าที่รับชำระด้วยบัตรฯ นี้ และสามารถใช้ร่วมกับบัตรเครดิตได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืน-ยกเลิกบัตรฯ ชดเชยค่าเสียหายกรณีบัตรฯ ชำรุดหรือสูญหาย
- บัตรฯ นี้จะใช้ได้เมื่อท่านได้ทำการเปิดใช้บัตรฯ แล้วเท่านั้น โดยขอติดต่อขอเปิดใช้บัตรฯ ได้ที่จุดจำหน่ายบัตรฯ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม
- สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือภายในบัตรฯ ได้ที่จุดจำหน่ายบัตรฯ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และร้านค้าที่รับชำระด้วยบัตรฯ นี้
- บัตรฯ นี้ไม่สามารถแลกเงินคืน หรือทอนเป็นเงินสด หรือแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นใดก็ได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบคืนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรฯ เป็นเงินสด สำหรับกรณีบัตรฯ หมดอายุ ชำรุด สูญหายหรือผู้ถือบัตรฯ ประสงค์จะยกเลิกการใช้บัตรฯ ในทุกกรณี ยกเว้นแต่ผู้ถือบัตรฯ ได้ลงทะเบียนคุ้มครองวงเงิน และสามารถมีหลักฐานแสดงตัวตนที่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตรฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเงื่อนไขการใช้บัตรฯ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
- โปรดตรวจสอบ หรือสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือร้องเรียน ติดต่อที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ หรือจุดจำหน่ายบัตรฯ ภายในศูนย์การค้า

วิธีการขอรหัสสิทธิประโยชน์
- ลูกค้าเครือข่ายทรูมูฟ เอช กด *878*8803# โทรออก (ไม่เสียค่าบริการ)
- ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ วีพีซีที (กรณีใช้มือถือต่างเครือข่าย) รับสิทธิ์ผ่านทาง Website ที่นี่ หรือรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application (เพียงดาวน์โหลด ผ่าน Play Store หรือ App Store )
หมายเหตุ: แสดงรหัสจาก USSD เพื่อรับสิทธิ์
สิ้นสุด : 17/02/62
TrueYou : ความสุขสุด Exclusive ที่ OneSiam และ ICONSIAM