เปิดปั๊บ รับโชค กับแอป
ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

 • เดือนมีนาคม คลิก
 • เดือนเมษายน คลิก
 • เดือนพฤษภาคม คลิก
 • เดือนมิถุนายน และรางวัลใหญ่ครั้งที่ 1 คลิก
 • เดือนกรกฎาคม คลิก
 • เดือนสิงหาคม คลิก
 • เดือนกันยายน และรางวัลใหญ่ครั้งที่ 2 คลิก
 • เดือนตุลาคม คลิก
 • เดือนพฤศจิกายน คลิก
 • เดือนธันวาคม และรางวัลใหญ่ครั้งที่ 3 คลิก

รางวัล

2 TruePoint 2 TruePoint

วิธีการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

• ล็อกอินเข้าแอป ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์
• เพิ่มสิทธิ์..เพิ่มโอกาสลุ้นรับรางวัล แค่รับสแกนจ่ายผ่าน QR Code ทรู และทำรายการต่างๆ ผ่านแอปฯเปิดปั๊บ รับโชค กับแอป ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย

1 มีนาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563รายละเอียดเงื่อนไขของร้านค้าที่ร่วมรายการ

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการต้องลงทะเบียนสำเร็จและเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์โดยเข้าที่หน้าเมนูหลักของแอปพลิเคชั่นในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการจะต้องเข้าหน้าเมนูหลักของแอปพลิเคชั่น ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ 1 ครั้ง โดยร้านค้าที่ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์จะได้รับ 1 สิทธิ์
 2. ผู้มีสิทธิ์ซึ่งเป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ต้องรับชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่าน QR Code ตามที่กำหนดจะได้รับสิทธิ์ดังนี้
  • รับชำระค่าสินค้าหรือบริการ 1-4 ครั้ง ภายในเดือนที่จัดรายการส่งเสริมการขายจะได้รับ 1 สิทธิ์
  • รับชำระค่าสินค้าหรือบริการ 5 ครั้งภายในเดือนที่จัดรายการส่งเสริมการขายจะได้รับ 5 สิทธิ์
 3. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ ใช้ทรูพอยท์แลกสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ โดยการแลกสินค้า 1 รายการ จะได้รับ 10 สิทธิ์โดยไม่จำกัดสิทธิ์ที่ได้รับต่อเดือนที่จัดรายการส่งเสริมการขาย
 4. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ ซื้อวัตถุดิบผ่านแอปพลิเคชั่น ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ โดยการซื้อ 1 รายการ จะได้รับ 10 สิทธิ์โดยไม่จำกัดสิทธิ์ที่ได้รับต่อเดือนที่จัดรายการส่งเสริมการขาย
 5. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการให้สิทธิพิเศษกับลูกค้าทรูที่มาใช้บริการกับทางร้านค้า โดยการแลกหรือซื้อ 1 รายการ จะได้รับ 10 สิทธิ์โดยไม่จำกัดสิทธิ์ที่ได้รับต่อเดือนที่จัดรายการส่งเสริมการขาย
 6. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ เข้าใช้งานเมนู “ภาพรวมรายได้วันนี้” รับวันละ 1สิทธิ์/ทุกวันตามรอบปฏิทิน

ของรางวัล

 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการจะได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขการจับรางวัล โดยของรางวัลรายเดือนในช่วงระยะเวลารายการส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังต่อไปนี้
  • บัตรกำนัล อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับร้าน CP Fresh Mart มูลค่ารางวัลละ 500 บาท เดือนละ 50 รางวัล รวมทั้งหมด 500 รางวัล
  • ทรูพอยท์ รางวัลละ 200 ทรูพอยท์ เดือนละ 100 รางวัล รวมทั้งหมด 1,000 รางวัล
  • สร้อยคอทองคำหนัก รางวัลละ 2 สลึง มูลค่ารางวัลละ 11,821.57 บาท เดือนละ 5 รางวัล รวมทั้งหมด 50 รางวัล
 2. สิทธิ์ที่ได้รับตามเงื่อนไขการจับรางวัลรายเดือนจะได้เข้าร่วมการจับรางวัลใหญ่ทุก 3 ช่วง แบ่งเป็นช่วงแรกคือเดือนมีนาคม 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 ช่วงที่สองคือเดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563 ช่วงที่สามคือเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563 โดยของรางวัลคือรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i มูลค่ารางวัลละ 43,900 บาท ช่วงละ 3 รางวัล รวมทั้งหมด 9 รางวัล

รายละเอียดและเงื่อนไขในการจับรางวัล รายเดือน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ มีขึ้นเพื่อให้ร้านค้าที่มีแอปพลิเคชัน ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียด และ เงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ในการเข้าร่วม รายการส่งเสริมการขายท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วม รายการส่งเสริมการขาย รางวัล และ เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (เรียกว่า “บริษัท”)
 2. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ผ่านแอปพลิเคชัน ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติแล้วเท่านั้น โดยการเข้าร่วมกิจกรรม ร้านค้าต้องทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมกิจกรรมครบถ้วนภายในระยะเวลากิจกรรม และถูกต้องตามเงื่อนไขเท่านั้น
 3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลดังกล่าวตามที่กฏหมายกำหนด ก่อนวันที่ได้รับของรางวัล ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัลหากผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ครบถ้วนตามที่กฏหมายกำหนด
 4. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ หรือผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ เพื่อแจ้งรายละเอียดการเตรียมเอกสาร, การติดต่อขอรับรางวัล และเงื่อนไขอื่นๆ ของบริษัทฯ
 5. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ซีพี เฟรชมาร์ท มูลค่า 500 บาท ทางบริษัทจะส่ง SMS ข้อความที่ระบุว่าท่านคือผู้โชคดี ได้รับรางวัลจากกิจกรรม เปิดปั๊บ รับโชค กับ แอป ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ มูลค่า 500 บาท ข้อความที่ท่านได้รับจะแนบ ลิงก์ รายละเอียดบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ซีพี เฟรชมาร์ท ประกอบไปด้วย มูลค่าบัตรกำนัล, วันหมดอายุบัตรกำนัล, บาร์โค้ดเพื่อใช้สแกนรับสิทธิ์ ณ จุดรับชำระค่าสินค้าหรือบริการของซีพี เฟรชมาร์ท
 6. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล 200 ทรูพอยท์ รางวัลนี้เฉพาะหมายเลขที่ลงทะเบียนด้วยเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย ทรูมูฟ เอช เท่านั้น และทางบริษัทจะเพิ่มคะแนนให้ตามรอบมอบรางวัล ตามช่วงเวลาที่กำหนด โดยบริษัทฯจะทำการส่ง SMS ไปแจ้งผู้มีสิทธ์ได้รับรางวัล หลังจากที่บริษัทได้ทำการเพิ่มคะแนนให้กับท่านแล้ว
 7. ทางบริษัทจะทำการส่ง SMS ข้อความถึงเลขหมายโทรศัพท์ ของผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตามข้อมูลที่ท่านได้ทำการยืนยัน และ ลงทะเบียนไว้กับบริษัทเท่านั้น ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล เปลี่ยนแปลง, ยกเลิกเลขหมายโทรศัพท์, ไม่ได้รับข้อความ, หรือกรณีอื่นใดที่ทำให้ไม่ได้รับของรางวัลตามที่บริษัทกำหนด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1326 โดยการแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น
 8. สำหรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ซีพี เฟรชมาร์ท เมื่อบริษัทส่ง SMS ข้อความ ถึงผู้ได้รับรางวัลแล้ว จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ ที่อยู่ในความดูแลของผู้ได้รับรางวัล กรณีที่ท่านนำบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ซีพี เฟรชมาร์ท ไปเผยแพร่สู่สาธารณะ, ส่งต่อให้บุคคลที่สาม หรือ อื่นๆ นำมาซึ่งการเสียสิทธิ์ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ
 9. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ซีพี เฟรชมาร์ท ไม่สามารถแลก คืน ทอนเป็นเงินสด หรือ เครดิตได้
 10. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีตามวันเวลาดังนี้
  • ครั้งที่ 1 วันที่ 17 เมษายน 2563
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
  • ครั้งที่ 3 วันที่ 18 มิถุนายน 2563
  • ครั้งที่ 4 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
  • ครั้งที่ 5 วันที่ 17 สิงหาคม 2563
  • ครั้งที่ 6 วันที่ 18 กันยายน 2563
  • ครั้งที่ 7 วันที่ 16 ตุลาคม 2563
  • ครั้งที่ 8 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
  • ครั้งที่ 9 วันที่ 18 ธันวาคม 2563
  • ครั้งที่ 10 วันที่ 18 มกราคม 2564
 11. บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการรับรางวัลของร้านค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 รางวัล/1หมายเลขบัตรประชาชน/1 เดือน
 12. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล หากบริษัทตรวจสอบได้ว่าหมายเลขบัตรประชาชนลูกค้า ที่ชำระค่าสินค้า หรือบริการ เป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเดียวกันกับร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล
 13. ของรางวัลที่ได้รับจากบริษัท ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
 14. ผู้ที่มีสิทธิ์รับรองว่าข้อมูลที่ใช้สมัครร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ และใช้ยืนยันการรับสิทธิ์ตามวิธีการร่วมกิจกรรมเป็นข้อมูลของตน เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ ไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม บริษัทมีสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัล เรียกของรางวัลคืน รวมทั้งสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 15. บริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม วิธีการร่วมกิจกรรม รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 16. การรับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายนี้ ต้องได้มาจากการรับชำระด้วยการสแกนจ่ายผ่าน แอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน QR Code ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ เท่านั้น หากบริษัทตรวจพบพฤติกรรมใดๆ ที่แสดง หรือส่อว่ารายการที่ทำให้ได้รับรางวัลไม่ได้มาจากการจำหน่ายสินค้า หรือบริการของร้านค้า บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเรียกคืนของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 17. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทมีสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 18. กรณีที่มีการซื้อสินค้าไปแล้วและมีการยกเลิกการซื้อสินค้าในภายหลัง (Void หรือ Refund) บริษัทมีสิทธิ์ ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมนี้หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัทกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทสามารถยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการกระทำดังกล่าวได้
 19. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร. 1326

รายละเอียดและเงื่อนไขในการจับรางวัลใหญ่

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ มีขึ้นเพื่อให้ร้านค้าที่ลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียด และ เงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ในการเข้าร่วม รายการส่งเสริมการขายท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วม รายการส่งเสริมการขาย รางวัล และ เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด เรียกว่า “บริษัท”
 2. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนดด้วยเงินสด ในวันที่มารับรางวัล ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัลหากผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
 3. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลรถจักรยานยนต์ Honda Wave จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ หรือผู้ได้รับมอบหมายของบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดการเตรียมเอกสาร, การติดต่อขอรับรางวัล และเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทกำหนด
 4. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องเตรียม หลักฐานการรับรางวัล ดังต่อไปนี้
  • กรณีมารับของรางวัลด้วยตนเอง ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของตน และ หลักฐานการได้รับรางวัล อื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ
  • กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับรางวัลดังกล่าวแทน จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจที่มีการเซ็นรับรองจากเจ้าของรางวัล และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง หลักฐานการได้รับรางวัล หรือ อื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ มามอบให้แก่บริษัท
  • ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ หรือ ตัวแทนของบริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับรางวัลหรือประกาศผล
 5. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีตามวันเวลาดังนี้
  • ครั้งที่ 1 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 16 ตุลาคม 2563
  • ครั้งที่ 3 วันที่ 18 มกราคม 2564
 6. บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการรับรางวัลของร้านค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 รางวัลต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
 7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าข้อมูลที่ใช้สมัครร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ใช้ยืนยันการรับสิทธิ์ตามวิธีการร่วมกิจกรรมเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันเท่านั้น หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม บริษัทมีสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล เรียกของรางวัลคืน รวมทั้งสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 8. บริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข อื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทมีสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 10. การรับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายนี้ ต้องได้มาจากการรับชำระด้วยการสแกนจ่ายผ่าน แอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ QR Code ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ เท่านั้น หากบริษัทตรวจพบพฤติกรรมใดๆ ที่แสดง หรือส่อว่ารายการที่ทำให้ได้รับเงินรางวัลไม่ได้มาจากการจำหน่ายสินค้าหรือบริการของร้านค้า บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเรียกคืนของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 11. กรณีที่มีการซื้อสินค้าไปแล้วและมีการยกเลิกการซื้อสินค้าในภายหลัง (Void หรือ Refund) บริษัทมีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมนี้หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัทกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทสามารถยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการกระทำดังกล่าวได้
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร. 1326

พิเศษเฉพาะร้านค้า
ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์

อนุมัติปั๊บ รับ 3 คุ้ม
อนุมัติปั๊บ รับ 3 คุ้ม

คุ้มสุดๆ เพียงสมัครและได้รับอนุมัติเป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ รับเงินเข้า ทรูมันนี่ วอลเล็ท ง่ายๆ เดือนละ 30 บาท (นาน 3 เดือน) แถมเพิ่มสิทธิ์ลุ้นทองฟรี และรางวัลอีกมากมาย เมื่อรับสแกนจ่ายผ่าน QR ทรู

สิทธิพิเศษเฉพาะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ รับส่วนลด 150 บาท (นาน 12 เดือน) เมื่อสมัครทรูมูฟ เอช รายเดือน แพ็กเกจ Special Unlimited Plus เล่นเน็ตแรงไม่อั้น ความเร็ว 10 Mbps แถมดูหนัง กีฬา ฟังเพลง ผ่านแอป TrueID ฟรี!
เฉพาะพ่อค้า แม่ค้าทรูที่ใช้ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน

สิทธิพิเศษเฉพาะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ รับส่วนลด 150 บาท (นาน 12 เดือน) เมื่อสมัครทรูมูฟ เอช รายเดือน แพ็กเกจ Special Unlimited Plus เล่นเน็ตแรงไม่อั้น ความเร็ว 10 Mbps แถมดูหนัง กีฬา ฟังเพลง ผ่านแอป TrueID ฟรี!

รับส่วนลด 150 บาท เมื่อสมัครแพ็กเกจ เน็ตไม่อั้น ความเร็ว 4 Mbps ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน
คนอื่นไม่ได้ แต่พ่อค้า แม่ค้าทรูฯ ได้

สิทธิพิเศษเฉพาะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ จ่ายเพียง 150 บาท เมื่อสมัครแพ็กเกจ เน็ตไม่อั้น ความเร็ว 4 Mbps ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน (นาน 12 เดือน) ดู TrueID ฟรี เล่น Wifi ฟรี ไม่จำกัด

ปุ๊บปั๊บ รับโชค ทุกสัปดาห์
ปุ๊บปั๊บ รับโชค ทุกสัปดาห์

ร้านค้าลุ้นรางวัลกันทุกสัปดาห์ แค่รับสแกนจ่ายผ่าน QR ทรู ด้วยแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท ยิ่งรับสแกนยิ่งมีสิทธิ์ลุ้น 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64

ร้านค้าคุณภาพ ร้านค้าทรูเลิฟ
เปิดปั๊บ รับโชค กับแอป True Smart Merchant

ร้านค้าลุ้นรางวัลทุกเดือนแค่ล็อกอินเข้าแอปฯ สามารถเพิ่มสิทธิ์ เพิ่มโอกาสลุ้นรับรางวัล แค่รับสแกนจ่ายผ่าน QR ทรู และทำรายการต่างๆ ผ่านแอปฯ 1มีค.-31ธค.63

รับส่วนลด 50% นาน 6 เดือน แถมฟรีซิมทรูมูฟ เอช 4 Mbps และค่าแรกเข้า
ทรู กิกะเทค ไฟเบอร์

สิทธิพิเศษเฉพาะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ รับส่วนลด 50% นาน 6 เดือน แถมฟรีซิมทรูมูฟ เอช 4 Mbps และค่าแรกเข้า เมื่อสมัคร ทรู กิกะเทค ไฟเบอร์ 599.-/เดือน