ปุ๊บปั๊บ รับโชค
ทุกสัปดาห์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

 • ประจำสัปดาห์ที่ 1 คลิก
 • ประจำสัปดาห์ที่ 2 คลิก
 • ประจำสัปดาห์ที่ 3
 • ประจำสัปดาห์ที่ 4
 • ประจำสัปดาห์ที่ 5
 • ประจำสัปดาห์ที่ 6
 • ประจำสัปดาห์ที่ 7
 • ประจำสัปดาห์ที่ 8
 • ประจำสัปดาห์ที่ 9
 • ประจำสัปดาห์ที่ 10
 • ประจำสัปดาห์ที่ 11
 • ประจำสัปดาห์ที่ 12

รางวัล

CP FreshMart e-Voucher มูลค่า 500 บาท จำนวน 15 รางวัล ต่อสัปดาห์

วิธีการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

• รับสแกนจ่ายผ่าน QR Code ที่มีสัญลักษณ์ ปุ๊บปั๊บ รับโชค ทุกสัปดาห์ด้วยแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท 30.- ขึ้นไป/รายการ
• รับสแกนจ่าย 1 ครั้ง ได้ 1 สิทธิ์ลุ้น (สูงสุด 5 สิทธิ์ลุ้น/สัปดาห์)

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย

1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563รายละเอียดเงื่อนไขของร้านค้าที่ร่วมรายการ

ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ทำธุรกรรม รับชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการผ่านคิวอาร์โค้ด ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ทุกรายการ บริษัทฯ จะนำจำนวนครั้งในการทำธุรกรรมของร้านค้า มาจับรางวัลทุกสัปดาห์ รายการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 31ธันวาคม 2563 โดยร้านค้าที่มีคุณสมบัติและทำตามเงื่อนไขถูกต้องครบถ้วนทางบริษัทจะทำการนำจำนวนครั้งจากการทำธุรกรรม รับชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการผ่านคิวอาร์โค้ด ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ของร้านค้า พิมพ์ลงบนชิ้นส่วนกระดาษ เพื่อนำไปจับรางวัลหาผู้โชคดีต่อไป โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการจะต้อง รับชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการผ่านคิวอาร์โค้ด ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ 1 ครั้ง ร้านค้าจะได้รับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นจับสลาก (ไม่จำกัดสิทธิ์การรับชำระด้วยคิวอาร์โค้ด เพื่อลุ้นรางวัล) ยิ่งรับชำระผ่านคิวอาร์โค้ดทรูมาก ยิ่งมีโอกาสลุ้นการจับสลากมาก
  ของรางวัล
  ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการจะได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขการจับรางวัล โดยของรางวัลรายเดือนในช่วงระยะเวลารายการส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังต่อไปนี้
  • บัตรกำนัล อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับร้าน CP Fresh Mart มูลค่ารางวัลละ 500 บาท รวมทั้งหมด 180 รางวัล/ตลอดแคมเปญ (12 สัปดาห์)

รายละเอียดเงื่อนไขของร้านค้าที่ร่วมรายการ

ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ทำธุรกรรม รับชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการผ่านคิวอาร์โค้ด ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ทุกรายการ บริษัทฯ จะนำจำนวนครั้งในการทำธุรกรรมของร้านค้า มาจับรางวัลทุกสัปดาห์ รายการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 31ธันวาคม 2563 โดยร้านค้าที่มีคุณสมบัติและทำตามเงื่อนไขถูกต้องครบถ้วนทางบริษัทจะทำการนำจำนวนครั้งจากการทำธุรกรรม รับชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการผ่านคิวอาร์โค้ด ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ของร้านค้า พิมพ์ลงบนชิ้นส่วนกระดาษ เพื่อนำไปจับรางวัลหาผู้โชคดีต่อไป โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (เรียกว่า “บริษัท”)
 2. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ผ่านแอปพลิเคชัน ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ หรือได้รับการลงทะเบียนโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และ ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติแล้วเท่านั้น โดยการเข้าร่วมกิจกรรม ร้านค้าต้องทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมกิจกรรมครบถ้วนภายในระยะเวลากิจกรรม และถูกต้องตามเงื่อนไขเท่านั้น
 3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ซีพี เฟรชมาร์ท มูลค่า 500 บาท ทางบริษัทจะส่ง SMS ข้อความที่ระบุว่าท่านคือผู้โชคดี ได้รับรางวัลจากกิจกรรม ปุ๊บปั๊บ รับโชค กับ แอป ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ (รายสัปดาห์) มูลค่า 500 บาท ข้อความที่ท่านได้รับจะแนบ ลิงก์ รายละเอียดบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ซีพี เฟรชมาร์ท ประกอบไปด้วย มูลค่าบัตรกำนัล, วันหมดอายุบัตรกำนัล, บาร์โค้ดเพื่อใช้สแกนรับสิทธิ์ ณ จุดรับชำระค่าสินค้าหรือบริการของ ซีพี เฟรชมาร์ท
 4. ทางบริษัทจะทำการส่ง SMS ข้อความถึงเลขหมายโทรศัพท์ ของผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตามข้อมูลที่ท่านได้ทำการยืนยัน และ ลงทะเบียนไว้กับบริษัทเท่านั้น ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล เปลี่ยนแปลง, ยกเลิกเลขหมายโทรศัพท์, ไม่ได้รับข้อความ, หรือกรณีอื่นใดที่ทำให้ไม่ได้รับของรางวัลตามที่บริษัทกำหนด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1326 โดยการแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น
 5. สำหรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ซีพี เฟรชมาร์ท เมื่อบริษัทส่ง SMS ข้อความ ถึงผู้ได้รับรางวัลแล้ว จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ ที่อยู่ในความดูแลของผู้ได้รับรางวัล กรณีที่ท่านนำบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ซีพี เฟรชมาร์ท ไปเผยแพร่สู่สาธารณะ, ส่งต่อให้บุคคลที่สาม หรือ อื่นๆ นำมาซึ่งการเสียสิทธิ์ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ
 6. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ซีพี เฟรชมาร์ท ไม่สามารถแลก คืน ทอนเป็นเงินสด หรือ เครดิตได้
 7. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีตามวันเวลาดังนี้
  • ช่วงที่ 1: 1 ตุลาคม 2563 ถึง 11 ตุลาคม 2563
  • ช่วงที่ 2: 12 ตุลาคม 2563 ถึง 18 ตุลาคม 2563
  • ช่วงที่ 3: 19 ตุลาคม 2563 ถึง 25 ตุลาคม 2563
  • ช่วงที่ 4: 26 ตุลาคม 2563 ถึง 1 พฤศจิกายน 2563
  • ช่วงที่ 5: 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 8 พฤศจิกายน 2563
  • ช่วงที่ 6: 9 พฤศจิกายน 2563 ถึง 15 พฤศจิกายน 2563
  • ช่วงที่ 7: 16 พฤศจิกายน 2563 ถึง 22 พฤศจิกายน 2563
  • ช่วงที่ 8: 23 พฤศจิกายน 2563 ถึง 29 พฤศจิกายน 2563
  • ช่วงที่ 9: 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง 6 ธันวาคม 2563
  • ช่วงที่ 10: 7 ธันวาคม 2563 ถึง 13 ธันวาคม 2563
  • ช่วงที่ 11: 14 ธันวาคม 2563 ถึง 20 ธันวาคม 2563
  • ช่วงที่ 12: 21 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
 8. บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการรับรางวัลของร้านค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 รางวัล/1หมายเลขบัตรประชาชน/1 สัปดาห์
 9. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล หากบริษัทตรวจสอบได้ว่าหมายเลขบัตรประชาชนลูกค้า ที่ชำระค่าสินค้า หรือบริการ เป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเดียวกันกับร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล
 10. ของรางวัลที่ได้รับจากบริษัท ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
 11. ผู้ที่มีสิทธิ์รับรองว่าข้อมูลที่ใช้สมัครร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ และใช้ยืนยันการรับสิทธิ์ตามวิธีการร่วมกิจกรรมเป็นข้อมูลของตน เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ ไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม บริษัทมีสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัล เรียกของรางวัลคืน รวมทั้งสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 12. บริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม วิธีการร่วมกิจกรรม รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 13. การรับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายนี้ ต้องได้มาจากการรับชำระด้วยการสแกนจ่ายผ่าน แอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน QR Code ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ เท่านั้น หากบริษัทตรวจพบพฤติกรรมใดๆ ที่แสดง หรือส่อว่ารายการที่ทำให้ได้รับรางวัลไม่ได้มาจากการจำหน่ายสินค้า หรือบริการของร้านค้า บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเรียกคืนของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 14. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทมีสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 15. กรณีที่มีการซื้อสินค้าไปแล้วและมีการยกเลิกการซื้อสินค้าในภายหลัง (Void หรือ Refund) บริษัทมีสิทธิ์ ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมนี้หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัทกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทสามารถยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการกระทำดังกล่าวได้
 16. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร. 1326

พิเศษเฉพาะร้านค้า
ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์

ปุ๊บปั๊บ รับโชค ทุกสัปดาห์
ปุ๊บปั๊บ รับโชค ทุกสัปดาห์

ร้านค้าลุ้นรางวัลกันทุกสัปดาห์ แค่รับสแกนจ่ายผ่าน QR ทรู ด้วยแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท ยิ่งรับสแกนยิ่งมีสิทธิ์ลุ้น 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63

สแกนแหลก แจกกระหน่ำ
สแกนแหลก แจกกระหน่ำ สแกนจ่ายไม่ซ้ำร้าน

ร้านค้ารับเงินสดไม่ได้อะไร รับสแกนจ่ายมีโปรโมชันส่วนลดช่วยลูกค้าประหยัด สแกนจ่ายไม่ซ้ำร้านค้าภายในเดือน รับเงินคืนทันที 10 บาท/รายการ

ทรูพอยท์ช่วยจ่าย
ทรูพอยท์ช่วยจ่าย

ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ พร้อมรับลูกค้าจ่ายด้วยทรูพอยท์แทนเงิน ทรูจ่ายคืนตามส่วนลดที่ลูกค้าใช้ เพียงเตรียมแอป ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ให้พร้อม

ร้านค้าคุณภาพ ร้านค้าทรูเลิฟ
เปิดปั๊บ รับโชค กับแอป True Smart Merchant

ร้านค้าลุ้นรางวัลทุกเดือนแค่ล็อกอินเข้าแอปฯ สามารถเพิ่มสิทธิ์ เพิ่มโอกาสลุ้นรับรางวัล แค่รับสแกนจ่ายผ่าน QR ทรู และทำรายการต่างๆ ผ่านแอปฯ 1มีค.-31ธค.63

ร้านค้าคุณภาพ ร้านค้าทรูเลิฟ
สิทธิพิเศษเฉพาะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์

ใช้ทรูออนไลน์ในราคาพิเศษ รับส่วนลด 50% นาน 6 เดือน สมัครได้ที่ ทรู ช็อป ทุกสาขา

ร้านค้าคุณภาพ ร้านค้าทรูเลิฟ
ร้านค้าทรูเลิฟเลย

สิทธิพิเศษเฉพาะร้านค้าคุณภาพ ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ได้ทั้งทรูพอยท์และประกัน ค้าขายสบายใจกว่า...ร้านคุณภาพ ร้านค้าทรูเลิฟ

อนุมัติปุ๊บ กำไรปั๊บ
อนุมัติปุ๊บ กำไรปั๊บ

ร้านค้ากำไรทันที รับฟรี! โค้ดส่วนลด 200 บาท เพียงสมัครและได้รับอนุมัติเป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ และรับเงินเข้า ทรูมันนี่ วอลเล็ท สูงสุด 80 บาท เมื่อรับสแกนจ่ายผ่าน QR ทรู

Point & Pay จ่ายปั๊บ รับทรูพอยท์
Point & Pay "จ่ายปั๊บ รับทรูพอยท์"

พิเศษ! สำหรับร้านค้าที่มียอดรับชำระด้วยทรูมันนี่วอลเล็ท ทุก 25 บาท จะได้รับ 1 ทรูพอยท์