อนุมัติปุ๊บ รับสแกนปั๊บ

กำไรเห็นๆ แค่สมัคร เป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ แล้วรับสแกนจ่าย รับเงินเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ทสูงสุด 50.-

(เฉพาะร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติการเป็นร้านค้าตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น)วิธีการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

ยอมรับ การสมัคร

รับสแกนจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท
• ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป (30 บาท/ ครั้ง)
• ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ร้านค้าได้รับการอนุมัติเป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์
รับเงิน 20 บาท เข้าบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ของร้านค้า

ยอมรับ การสมัคร

รับสแกนจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท
• ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป (30 บาท/ ครั้ง)
• ใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 8 จากวันที่ร้านค้าได้รับการอนุมัติเป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์
รับเงิน 30 บาท เข้าบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ของร้านค้า

*สำหรับร้านค้าที่สมัครตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 63

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย

เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563

รายละเอียดเงื่อนไขของร้านค้าที่ร่วมรายการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ร้านค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “อนุมัติปุ๊บ รับสแกนปั๊บ” ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรายละเอียดเงื่อนไขนี้

  1. รายการส่งเสริมการขาย “อนุมัติปุ๊บ รับสแกนปั๊บ” จัดขึ้นโดยบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563
  2. ร้านค้าที่ร่วม จะต้องเป็นร้านค้า True Smart Merchant และมีสัญลักษณ์ Point & Pay โดยผ่านการอนุมัติแล้วตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และต้องแสดงป้าย QR Code ของร้านค้าเพื่อรับสแกน
  3. บริษัทมีสิทธิในการเลือก และยกเลิกร้านค้าที่เข้าร่วมแคมเปญ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. บริษัทจะมอบเงินมูลค่า 20 บาทให้แก่ร้านค้า เมื่อมีลูกค้าชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ให้แก่ร้านค้า โดยผู้ใช้บริการดังกล่าวที่มีการชำระเงินตามเงื่อนไข ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป (ขั้นต่ำ 30 บาท / ครั้ง) ภายในระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ร้านค้าได้รับการอนุมัติเป็นร้านค้า True Smart Merchant โดยบริษัทจะเติมเงินเข้า TrueMoney Wallet ของร้านค้าภายใน 7 วัน เว้นแต่จะเกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุสุดวิสัย
  5. บริษัทจะมอบเงินมูลค่า 30 บาทให้แก่ร้านค้า เมื่อมีลูกค้าชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ให้แก่ร้านค้า โดยผู้ใช้บริการดังกล่าวที่มีการชำระเงินตามเงื่อนไข ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป (ขั้นต่ำ 30 บาท / ครั้ง) ภายในระยะเวลา 30 วัน โดยสิทธิตามข้อนี้จะเริ่มนับนับตั้งแต่วันที่ 8 นับจากวันที่ร้านค้าได้รับการอนุมัติเป็นร้านค้า True Smart Merchant โดยบริษัทจะเติมเงินเข้า TrueMoney Wallet ของร้านค้าภายใน 7 วัน เว้นแต่จะเกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุสุดวิสัย
  6. บริษัทมีสิทธิในการยกเลิกเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขายวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายรางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขและ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  7. มอบเงินใน รายการส่งเสริมการขาย “อนุมัติปุ๊บ รับสแกนปั๊บ” ตามข้อ 4 และ 5 เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทมีสิทธิในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ การยกเลิกการมอบเงินและ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่า หรือสันนิษฐานได้ว่ามีการฉ้อฉลทุจริตหรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย
  8. กรณีที่บริษัทตรวจพบว่าร้านค้ามีพฤติกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่แสดงหรือส่อเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตไม่ว่าทางใดหรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์เช่นการได้รับสิทธิ์มาโดยมิชอบหรือของรางวัลต่างๆ เป็นต้น บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเข้าร่วมรายการของท่าน และ/หรืออายัดบัญชี TrueMoney Wallet และเรียกคืนของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร 
  9. รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1326 (True Smart Merchant Call Center)

พิเศษเฉพาะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์

อนุมัติปุ๊บ รับสแกนปั๊บ รับเงินเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท สูงสุด 100 บาท
อนุมัติปุ๊บ รับสแกนปั๊บ ร้านค้ารับเงินเข้าบัญชี TrueMoney Wallet สูงสุด 50 บาท

เมื่อร้านค้า True Smart Merchant รับชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป (ขั้นต่ำ 30 บาท/ครั้ง)

อนุมัติปุ๊บ รับสแกนปั๊บ รับเงินเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท สูงสุด 100 บาท
อนุมัติปุ๊บ รับสแกนปั๊บ รับเงินเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท สูงสุด 100 บาท

เมื่อร้านค้า True Smart Merchant "รับชำระสินค้าด้วย Qr Code 30 บาทขึ้นไป/ รายการครบ 10 ครั้ง

สแกนแหลก แจกกระติก รับฟรี กระติกใส่ใจ 19 ลิตร
สแกนแหลก แจกกระติก รับฟรี กระติกใส่ใจ 19 ลิตร

เมื่อร้านค้า True Smart Merchant รับชำระค่าสินค้าหรือบริการ ผ่าน QR Code 30 บาทขึ้นไป/รายการ ครบ 50 ครั้ง/เดือน

สแกนแหลก แจกกระจาย
สแกนแหลก แจกกระจาย

ร้านค้าลุ้นทุกสัปดาห์ แค่ตั้งป้าย เมื่อรับชำระด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท 30 บาท (ขึ้นไป/รายการ) รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทันที

Point & Pay จ่ายปั๊บ รับทรูพอยท์
Point & Pay "จ่ายปั๊บ รับทรูพอยท์"

พิเศษ! สำหรับร้านค้าที่มียอดรับชำระด้วยทรูมันนี่วอลเล็ท ทุก 25 บาท จะได้รับ 1 ทรูพอยท์