อนุมัติปุ๊บ กำไรปั๊บ

กำไรเห็นๆ แค่สมัครเป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ รับเงินเข้า ทรูมันนี่ วอลเล็ทสูงสุด 80.-

(เฉพาะร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติการเป็นร้านค้าตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น)วิธีการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

รับโค้ดส่วนลดพิเศษ 200.- เมื่อซื้อวัตถุดิบกับCP FreshMart

สมัครและได้รับการอนุมัติเป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์
• รับโค้ดส่วนลดพิเศษ 200.- เมื่อซื้อวัตถุดิบกับ CP FreshMart ผ่านแอป ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ครบ 899.- ขึ้นไป

ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ร้านค้าได้รับการอนุมัติเป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์

ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ร้านค้าได้รับการอนุมัติเป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์
• รับสแกนจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป (30 บาท/ ครั้ง)
รับเงิน 20 บาท เข้าบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ของร้านค้า
พิเศษ...รับเพิ่ม 20 ทรูพอยท์ แค่ล็อกอินเข้าแอป ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์

ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 8 จากวันที่ร้านค้าได้รับการอนุมัติเป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์

ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 8 จากวันที่ร้านค้าได้รับการอนุมัติเป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์
• รับสแกนจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป (30 บาท/ ครั้ง)
รับเงิน 30 บาท เข้าบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ของร้านค้า
พิเศษ...รับเพิ่ม 30 ทรูพอยท์ แค่ล็อกอินเข้าแอป ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์

ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 38 จากวันที่ร้านค้าได้รับการอนุมัติเป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์

ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 38 จากวันที่ร้านค้าได้รับการอนุมัติเป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์
• รับสแกนจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป (30 บาท/ ครั้ง)
รับเงิน 30 บาท เข้าบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ของร้านค้า
พิเศษ...รับเพิ่ม 50 ทรูพอยท์ แค่ล็อกอินเข้าแอป ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย

1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายละเอียดเงื่อนไขของร้านค้าที่ร่วมรายการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ร้านค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “อนุมัติปุ๊บ กำไรปั๊บ” ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียด ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรายละเอียดเงื่อนไขนี้

 1. รายการส่งเสริมการขาย “อนุมัติปุ๊บ กำไรปั๊บ” จัดขึ้นโดยบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“บริษัท”) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ได้รับการอนุมัติการเป็นร้านค้าจากบริษัท รายใหม่ และมีสัญลักษณ์ Point & Pay โดยผ่านการอนุมัติแล้วตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และต้องแสดงป้าย QR Code ของร้านค้านั้น
 3. บริษัทมีสิทธิในการเลือกร้านค้าเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายและยกเลิกร้านค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 4. บริษัทจะมอบบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ซีพี เฟรชมาร์ท มูลค่า 200 บาท ให้แก่ร้านค้า เมื่อสั่งซื้อวัตถุดิบออนไลน์ กับร้าน ซีพีเฟรชมาร์ท ผ่านทางแอปพลิเคชัน True Smart Merchant สำหรับคำสั่งซื้อ 899 บาทขึ้นไป เมื่อร้านค้าได้รับสถานะ “อนุมัติ” โดยรางวัลนี้สามารถใช้ได้เฉพาะร้านค้าที่มีที่อยู่จัดส่งสินค้าในกรุงเทพมหานครเท่านั้น จะได้รับ 1 รางวัล/ บัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
 5. บริษัทจะมอบเงินมูลค่า 20 บาท ให้แก่ร้านค้า เมื่อมีผู้ใช้บริการที่มีแอปพลิเคชัน True Money Wallet และได้ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน True Money Wallet ให้แก่ร้านค้า โดยผู้ใช้บริการดังกล่าวที่มีการชำระเงินตามเงื่อนไข ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป (ขั้นต่ำ 30 บาท / ครั้ง) ภายในระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ร้านค้าได้รับการอนุมัติเป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ จะได้รับ 1 รางวัล/ บัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยบริษัทจะเติมเงินเข้า True Money Wallet ของร้านค้าภายใน 7 วัน เว้นแต่จะเกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุสุดวิสัย
 6. บริษัทจะมอบเงินมูลค่า 30 บาท ให้แก่ร้านค้า เมื่อมีผู้ใช้บริการที่มีแอปพลิเคชัน True Money Wallet และได้ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน True Money Wallet ให้แก่ร้านค้า โดยผู้ใช้บริการดังกล่าวที่มีการชำระเงินตามเงื่อนไข ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป (ขั้นต่ำ 30 บาท / ครั้ง) ภายในระยะเวลา 30 วัน โดยสิทธิตามข้อนี้จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 นับจากวันที่ร้านค้าได้รับการอนุมัติเป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ จะได้รับ 1 รางวัล/ บัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยบริษัทจะเติมเงินเข้า True Money Wallet ของร้านค้าภายใน 7 วัน เว้นแต่จะเกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุสุดวิสัย
 7. บริษัทจะมอบเงินมูลค่า 30 บาท ให้แก่ร้านค้า เมื่อมีผู้ใช้บริการที่มีแอปพลิเคชัน True Money Wallet และได้ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน True Money Wallet ให้แก่ร้านค้า โดยผู้ใช้บริการดังกล่าวที่มีการชำระเงินตามเงื่อนไข ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป (ขั้นต่ำ 30 บาท / ครั้ง) ภายในระยะเวลา 30 วัน โดยสิทธิตามข้อนี้จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 38 นับจากวันที่ร้านค้าได้รับการอนุมัติเป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ จะได้รับ 1 รางวัล/ บัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยบริษัทจะเติมเงินเข้า True Money Wallet ของร้านค้าภายใน 7 วัน เว้นแต่จะเกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุสุดวิสัย
 8. บริษัทจะมอบทรูพอยท์ 20 ทรูพอยท์ให้แก่ร้านค้า เมื่อมีผู้ใช้บริการที่มีแอปพลิเคชัน True Money Wallet และได้ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน True Money Wallet ให้แก่ร้านค้า โดยผู้ใช้บริการดังกล่าวที่มีการชำระเงินตามเงื่อนไข ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป (ขั้นต่ำ 30 บาท / ครั้ง) และ ร้านค้าดังกล่าวมีการเข้าใช้แอปพลิเคชัน True Smart Merchant ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป ภายในระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ร้านค้าได้รับการอนุมัติเป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ โดยบริษัทจะมอบทรูพอยท์เข้าบัญชีทรูไอดีของร้านค้า ทรูสมาร์ต เมอร์ชันต์ ภายใน 7 วันเว้นแต่จะเกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุสุดวิสัย และ บัญชีทรูไอดีของร้านค้าต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทแล้วเท่านั้น โดยจำกัด 1 บัญชีทรูไอดีของร้านค้า ต่อ 1 เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนร้านค้าทรูสมาร์ต เมอร์ชันต์ และของรางวัลที่เป็นทรูพอยท์
 9. บริษัทจะมอบทรูพอยท์ 30 ทรูพอยท์ให้แก่ร้านค้า เมื่อมีผู้ใช้บริการที่มีแอปพลิเคชัน True Money Wallet และได้ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน True Money Wallet ให้แก่ร้านค้า โดยผู้ใช้บริการดังกล่าวที่มีการชำระเงินตามเงื่อนไข ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป (ขั้นต่ำ 30 บาท / ครั้ง) ภายในระยะเวลา 30 วัน โดยสิทธิตามข้อนี้จะเริ่มนับนับตั้งแต่วันที่ 8 นับจากวันที่ร้านค้าได้รับการอนุมัติเป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ โดยบริษัทจะมอบทรูพอยท์เข้าบัญชีทรูไอดีของร้านค้าทรูสมาร์ต เมอร์ชันต์ ภายใน 7 วันเว้นแต่จะเกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุสุดวิสัย และ บัญชีทรูไอดีของร้านค้าต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทแล้วเท่านั้น โดยจำกัด 1 บัญชีทรูไอดีของร้านค้า ต่อ 1 เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนร้านค้าทรูสมาร์ต เมอร์ชันต์ และของรางวัลที่เป็นทรูพอยท์
 10. บริษัทจะมอบทรูพอยท์ 50 ทรูพอยท์ให้แก่ร้านค้า เมื่อมีผู้ใช้บริการที่มีแอปพลิเคชัน True Money Wallet และได้ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน True Money Wallet ให้แก่ร้านค้า โดยผู้ใช้บริการดังกล่าวที่มีการชำระเงินตามเงื่อนไข ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป (ขั้นต่ำ 30 บาท / ครั้ง) ภายในระยะเวลา 30 วัน โดยสิทธิตามข้อนี้จะเริ่มนับนับตั้งแต่วันที่ 38 นับจากวันที่ร้านค้าได้รับการอนุมัติเป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ โดยบริษัทจะมอบทรูพอยต์เข้าบัญชีทรูไอดีของร้านค้าทรูสมาร์ต เมอร์ชันต์ ภายใน 7 วันเว้นแต่จะเกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุสุดวิสัย และ บัญชีทรูไอดีของร้านค้าต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทแล้วเท่านั้น โดยจำกัด 1 บัญชีทรูไอดีของร้านค้า ต่อ 1 เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนร้านค้าทรูสมาร์ต เมอร์ชันต์ และของรางวัลที่เป็นทรูพอยท์
 11. บริษัทจะมอบทรูพอยท์ ตามข้อ 8, 9 และ 10 ให้เฉพาะร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ที่ใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ลงทะเบียนร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์และได้รับการอนุมัติจากบริษัทเท่านั้น ซึ่งทรูพอยท์จะมีอายุ 2 ปี (สองปี) นับตั้งแต่วันที่ได้รับทรูพอยท์นั้นๆ และ สำหรับร้านค้าทรูสมาร์ต เมอร์ชันต์ที่ใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่ใช่เครือข่าย ทรูมูฟ เอช ทรูพอยท์ที่ได้จากรายการส่งเสริมการขายนี้ จะยังไม่เข้าบัญชีทรูไอดีของร้านค้า จนกว่าร้านค้าจะเปลี่ยนมาใช้เครือข่ายทรูมูฟ เอชเท่านั้น ซึ่งทรูพอยท์จะมีอายุ 2 ปี (สองปี) นับตั้งแต่วันที่ได้รับทรูพอยท์นั้นๆ โดยหากร้านค้าทรูสมาร์ต เมอร์ชันต์ ไม่ดำเนินการลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ภายในกำหนดระยะเวลาของอายุทรูพอยท์แล้วถือว่าร้านค้าทรูสมาร์ต เมอร์ชันต์ สละสิทธิในการรับทรูพอยท์
 12. บริษัทมีสิทธิในการยกเลิกเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขายวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายรางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขและ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 13. สิทธิในการมอบเงิน, ทรูพอยท์ และสิทธิพิเศษใน รายการส่งเสริมการขาย “อนุมัติปุ๊บ กำไรปั๊บ” ตามข้อ 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทมีสิทธิในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ การยกเลิกการมอบเงิน ทรูพอยท์ และสิทธิพิเศษและ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่า หรือสันนิษฐานได้ว่ามีการฉ้อฉลทุจริตหรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย
 14. กรณีที่บริษัทตรวจพบว่าร้านค้ามีพฤติกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่แสดงหรือส่อเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตไม่ว่าทางใดหรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์เช่นการได้รับสิทธิ์มาโดยมิชอบหรือของรางวัลต่างๆ เป็นต้น บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเข้าร่วมรายการของท่าน และ/หรืออายัดบัญชี True Money Wallet และเรียกคืนของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 15. ร้านค้าที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 1326

เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ซีพีเฟรชมาร์ท ผ่านช่องทาง แอปพลิเคชันTrue Smart Merchantเท่านั้น

 1. ร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล จะต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติการเป็นร้านค้าตรงตามเงื่อนไขของ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“บริษัท”) และต้องทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมกิจกรรมครบถ้วนภายในระยะเวลากิจกรรม ตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย “อนุมัติปุ๊บ กำไรปั๊บ” ที่กำหนด โดยรางวัลนี้สามารถใช้ได้เฉพาะร้านค้าที่มีที่อยู่จัดส่งสินค้าในกรุงเทพมหานครเท่านั้น
 2. ร้านค้าที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล จะได้รับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ซีพีเฟรชมาร์ท มูลค่า 200 บาท/สำหรับคำสั่งซื้อ 899 บาทขึ้นไป ผ่านทางข้อความสั้น (SMS)หรือ ระบบเตือนผ่านแอปพลิเคชัน True Smart Merchantไปถึงผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรกำนัล, รายละเอียดประกอบไปด้วย มูลค่าบัตรกำนัล, วันหมดอายุบัตรกำนัล, รหัสบัตรกำนัลเพื่อใช้รับสิทธิ์ส่วนลดบนแอปพลิเคชัน True Smart Merchant
 3. ทางบริษัท จะส่งข้อความไปทางระบบแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน True Smart Merchant หรือข้อความสั้น (SMS) ถึงเลขหมายโทรศัพท์ของผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตามข้อมูลที่ได้ทำการยืนยัน และลงทะเบียนไว้กับบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
 4. ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล มีการเปลี่ยนแปลง, ยกเลิกเลขหมายโทรศัพท์, ไม่ได้รับข้อความ, หรือกรณีอื่นใดที่ทำให้ไม่ได้รับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่บริษัท กำหนด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1326 โดยการแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น
 5. เมื่อบริษัทส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันTrue Smart Merchant หรือ ข้อความสั้น (SMS) ถึงผู้ได้รับรางวัลบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ซีพี เฟรชมาร์ท มูลค่า 200บาท/สำหรับคำสั่งซื้อ 899 บาทขึ้นไปแล้ว บริษัทจะถือว่ารหัสบัตรกำนัลเป็นกรรมสิทธิ์ที่อยู่ในความดูแลของผู้ได้รับรางวัล กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลนำบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ซีพี เฟรชมาร์ท ไปเผยแพร่สู่สาธารณะ, ส่งต่อให้บุคคลที่สาม หรือ อื่นๆ นำมาซึ่งการเสียสิทธิ์ ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ
 6. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ซีพี เฟรชมาร์ท ไม่สามารถแลก คืน ทอนเป็นเงินสด หรือ เครดิตได้
 7. บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการรับรางวัลของร้านค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 รางวัล/ บัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
 8. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลบัตรกำนัล หากบริษัท ตรวจสอบได้ว่าหมายเลขบัตรประชาชนลูกค้าที่ชำระค่าสินค้าหรือบริการ เป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเดียวกันกับร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลบัตรกำนัล
 9. บัตรกำนัลที่ได้รับจากบริษัท ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับบัตรกำนัลให้กับผู้อื่น
 10. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ต้องรับรองว่าข้อมูลที่ใช้สมัครร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ และใช้ยืนยันการรับสิทธิ์ตามวิธีการร่วมกิจกรรมเป็นข้อมูลของตน เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ ไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม บริษัทมีสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรกำนัล เรียกของบัตรกำนัลคืน รวมทั้งสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 11. บริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม วิธีการร่วมกิจกรรม รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทมีสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร. 1326

พิเศษเฉพาะร้านค้า
ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์

ปุ๊บปั๊บ รับโชค ทุกสัปดาห์
ปุ๊บปั๊บ รับโชค ทุกสัปดาห์

ร้านค้าลุ้นรางวัลกันทุกสัปดาห์ แค่รับสแกนจ่ายผ่าน QR ทรู ด้วยแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท ยิ่งรับสแกนยิ่งมีสิทธิ์ลุ้น 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63

สแกนแหลก แจกกระหน่ำ
สแกนแหลก แจกกระหน่ำ สแกนจ่ายไม่ซ้ำร้าน

ร้านค้ารับเงินสดไม่ได้อะไร รับสแกนจ่ายมีโปรโมชันส่วนลดช่วยลูกค้าประหยัด สแกนจ่ายไม่ซ้ำร้านค้าภายในเดือน รับเงินคืนทันที 10 บาท/รายการ

ทรูพอยท์ช่วยจ่าย
ทรูพอยท์ช่วยจ่าย

ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ พร้อมรับลูกค้าจ่ายด้วยทรูพอยท์แทนเงิน ทรูจ่ายคืนตามส่วนลดที่ลูกค้าใช้ เพียงเตรียมแอป ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ให้พร้อม

ร้านค้าคุณภาพ ร้านค้าทรูเลิฟ
เปิดปั๊บ รับโชค กับแอป True Smart Merchant

ร้านค้าลุ้นรางวัลทุกเดือนแค่ล็อกอินเข้าแอปฯ สามารถเพิ่มสิทธิ์ เพิ่มโอกาสลุ้นรับรางวัล แค่รับสแกนจ่ายผ่าน QR ทรู และทำรายการต่างๆ ผ่านแอปฯ 1 มี.ค. - 31 ธ.ค. 63

ร้านค้าคุณภาพ ร้านค้าทรูเลิฟ
สิทธิพิเศษเฉพาะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์

ใช้ทรูออนไลน์ในราคาพิเศษ รับส่วนลด 50% นาน 6 เดือน สมัครได้ที่ ทรู ช็อป ทุกสาขา

ร้านค้าคุณภาพ ร้านค้าทรูเลิฟ
ร้านค้าทรูเลิฟเลย

สิทธิพิเศษเฉพาะร้านค้าคุณภาพ ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ได้ทั้งทรูพอยท์และประกัน ค้าขายสบายใจกว่า...ร้านคุณภาพ ร้านค้าทรูเลิฟ

อนุมัติปุ๊บ กำไรปั๊บ
อนุมัติปุ๊บ กำไรปั๊บ

ร้านค้ากำไรทันที รับฟรี! โค้ดส่วนลด 200 บาท เพียงสมัครและได้รับอนุมัติเป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ และรับเงินเข้า ทรูมันนี่ วอลเล็ท สูงสุด 80 บาท เมื่อรับสแกนจ่ายผ่าน QR ทรู

Point & Pay จ่ายปั๊บ รับทรูพอยท์
Point & Pay "จ่ายปั๊บ รับทรูพอยท์"

พิเศษ! สำหรับร้านค้าที่มียอดรับชำระด้วยทรูมันนี่วอลเล็ท ทุก 25 บาท จะได้รับ 1 ทรูพอยท์