สิทธิพิเศษเฉพาะ พ่อค้า แม่ค้าทรูฯ
คุ้มสุดๆ ใช้เน็ตแรง ในราคาพิเศษ
ฟรีค่าแรกเข้า และส่วนลดรายเดือน

ใช้ทรูออนไลน์ในราคาพิเศษข้อกำหนดและเงื่อนไข

ให้สิทธิประโยชน์ส่วนลด 6 เดือนแรก สำหรับร้านค้าที่สมัครระหว่าง 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 และได้รับการอนุมัติสถานะร้านค้า เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ส่วนลดนี้ต่อไปในเดือนที่ 7-12 ร้านค้าจะต้องมีการรับสแกนชำระค่าสินค้าหรือบริการ ผ่านคิวอาร์ โค้ดหรือการรับโอนชำระเข้า ทรูมันนี่ วอลเล็ท ของร้านค้า รวม 6 ครั้ง (30/ครั้ง) ภายในเดือนที่ 1-6 เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามบริษัทฯ กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสิทธิพิเศษแพ็กเกจทรู กิกะเทค ไฟเบอร์ สำหรับร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “สิทธิพิเศษแพ็กเกจทรู กิกะเทค ไฟเบอร์ สำหรับร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์” การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ จะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข โดยรายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ได้รับการอนุมัติ และคัดเลือกเชิญให้เข้าร่วมเท่านั้น

 1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“บริษัท”)
 2. ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงจากบริษัท
 3. ผู้ใช้บริการต้องจดทะเบียนใช้บริการในนามบุคคลธรรมดา หรือในนามนิติบุคคล และจะต้องเป็นร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ได้รับการอนุมัติการเป็นร้านค้าจากบริษัท และมีสัญลักษณ์ Point & Pay โดยผ่านการอนุมัติแล้วตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และต้องแสดงป้ายคิวอาร์ โค้ด ของร้านค้านั้น
 4. รายละเอียดของรายการส่งเสริมการขายสิทธิพิเศษแพ็กเกจเทรู กิกะเทค ไฟเบอร์ สำหรับร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์
  1. 4.1 รายละเอียดแพ็กเกจและอัตราค่าบริการ
   ใช้ทรูออนไลน์ในราคาพิเศษ
  2. 4.2 สมัครแพ็กเกจ 599.- รับซิมทรูมูฟ เอช 4 Mbps ใช้งานฟรี 12 เดือนเท่านั้น เดือนที่ 13 เป็นต้นไป จะถูกเปลี่ยนอัตโนมัติเป็น 10 GB
  3. 4.3 พิเศษ ค่าแรกเข้า 890 บาท พร้อมรับสิทธิพิเศษการยืมอุปกรณ์โมเด็ม มูลค่ารวมสูงสุด 6,975 บาท พร้อมด้วยปลั๊กไฟและสายอินเทอร์เน็ต ตลอดระยะเวลาสัญญา 12 เดือน
  4. 4.4 ฟรี ค่าแรกเข้า 890 บาท เมื่อชื่อและที่อยู่ติดตั้ง ทรูออนไลน์ ตรงกับชื่อและที่อยู่ ในสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนเท่านั้น
  5. 4.5 ได้รับยกเว้นค่าติดตั้งบริการ อินโน ไฮบริด พลัส จุดหลัก (จากปกติมูลค่าสูงสุด 3,500 บาท), ค่าติดตั้งจุดเสริม 500 บาทต่อจุด (จากปกติมูลค่า 3,000 บาท ต่อจุด) และฟรีค่าประกันกล่องอินโน ไฮบริด พลัส ทุกจุด (จากปกติมูลค่า 2,000 บาท ต่อจุด) สำหรับเทคโนโลยี FTTH,FTTC
  6. 4.6 ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิ์ยกเว้น ค่าประกันอุปกรณ์กล่องทรูวิชั่นส์ ทุกจุด (จากปกติมูลค่า 2,000 บาทต่อจุด) พร้อมสิทธิ์ยกเว้น ค่าติดตั้งทรูวิชั่นส์ จุดหลัก (จากปกติมูลค่า 3,500 บาท), ค่าติดตั้งจุดเสริม จุดละ 500 บาท (จากปกติมูลค่า 3,000 บาทต่อจุด) สำหรับเทคโนโลยี FTTH,FTTC,FTTB
  7. 4.7 ฟรียืมอุปกรณ์กล่อง True ID TV จำนวน 1 กล่อง มูลค่า 2,490 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมการ Set-up อุปกรณ์กล่อง True ID TV โดยเชื่อมต่อสาย LAN ที่ระยะไม่เกิน 1 เมตรเท่านั้น สำหรับเทคโนโลยี FTTH,FTTC,FTTB ทั้งนี้หากลูกค้าต้องการให้เดินสาย LAN เพิ่มเติมจากระยะมาตรฐานกำหนด ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการเดินสาย LAN เป็นเงิน 500 บาท และมีค่าสาย LAN เพิ่มเติม คิดอัตราเมตรละ 25 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยชำระเป็นเงินสดโดยตรงกับตัวแทนติดตั้งกล่องทรูไอดีทีวี โดยชำระเป็นเงินสดโดย ตรงกับตัวแทนติดตั้งกล่องทรูไอดีทีวี โดยพิเศษรับสิทธิ์ฟรีค่าประกันกล่องมูลค่า 2,500 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  8. 4.8 ลูกค้ารับสิทธิยืมอุปกรณ์ Dual-band WiFi Router4ports มูลค่ารวมสูงสุด 6,950 บาท สำหรับเทคโนโลยี FTTB
  9. 4.9 กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการ ผู้ใช้บริการต้องคืนอุปกรณ์โมเด็มและอุปกรณ์กล่องรับสัญญาณ อินโน ไฮบริด พลัส / True ID TV / ทรูวิชั่นส์
  10. 4.10 ฟรี ค่าติดตั้งบริการทรูวิชั่นส์ และ ฟรี ค่าประกันกล่องทรูวิชั่นส์ มูลค่ารวม 4,500 บาท
  11. 4.11 แพ็กเกจนี้สำหรับเทคโนโลยี FTTH, FTTC, และ FTTB ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการให้บริการ
  12. 4.12 แพ็กเกจนี้ สำหรับลูกค้าที่สมัครใหม่ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขหลักของแพ็กเกจ True Smart Choice อ้างอิง: http://trueonline.truecorp.co.th/terms
  13. 4.13 ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  14. 4.14 แพ็กเกจนี้มีระยะเวลาสัญญาการใช้บริการนาน 12 เดือน (รอบบิล) นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการตามแพ็กเกจนี้
  15. 4.15 ลูกค้าจะต้องใช้บริการในแพ็กเกจที่สมัครนี้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน, หลังจากนั้น จึงจะสามารถปรับลดแพ็กเกจไปยังแพ็กเกจที่มีค่าบริการต่ำกว่าเดิมได้ (กรณีต้องการปรับเพิ่มแพ็กเกจไปในแพ็กเกจที่มีค่าบริการรายเดือนสูงขึ้น สามารถทำได้ทันที ไม่ต้องรอให้ครบ 12 เดือน)
  16. 4.16 แพ็กเกจนี้ ไม่ร่วมสิทธิ์พนักงาน
  17. 4.17 สิทธิใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
 5. ให้สิทธิปะโยชน์ส่วนลด 6 เดือนแรก สำหรับร้านค้าที่สมัครระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และได้รับการอนุมัติสถานะร้านค้า เพื่อรักษาสิทธิพิเศษส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ในเดือนที่ 7-12 ร้านค้าจะต้องมีการรับสแกนชำระค่าสินค้าหรือบริการ ผ่านคิวอาร์ โค้ดหรือการรับโอนชำระเข้า ทรูมันนี่ วอลเล็ท ของร้านค้า (ไม่รวมการรับชำระค่าสินค้า /บริการผ่านเครื่อง EDC) รวม 6 ครั้ง มูลค่าตั้งแต่ 30 บาทขึ้นไป ต่อรายการ ภายในเดือนที่ 1-6
 6. จำกัด 1 สิทธิได้รับรางวัล ต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์
 7. กรณีที่ลูกค้าชำระค่าสินค้าหรือบริการ และภายหลังมีการทำการยกเลิกการรับชำระดังกล่าว (Void/ Refund/ Cancel) บริษัทมีสิทธิไม่นับเป็นจำนวนสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้และ/ หรือยกเลิกการให้รางวัล
 8. บริษัทมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วม รายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทมีสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ต่างๆ ในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับของรางวัล คือ สิทธิพิเศษแพ็กเกจภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้
  1. (ก) เป็นบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดที่ มิได้เป็นผู้ใช้สินค้าและ/หรือบริการของบริษัทโดยแท้จริง หรือ
  2. (ข) มีรายการยกเลิกการ ชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ (Void/Refund/Cancel) หรือ
  3. (ค) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำสิทธิพิเศษแพ็กเกจภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือ
  4. (ง) กระทำการผิดเงื่อนไข หรือไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายฉบับนี้ หรือ
  5. (จ) บริษัทตรวจพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หากบริษัทตรวจพบ หรือสงสัย บริษัทมีสิทธิในการตัดสิทธิรับสิทธิพิเศษแพ็กเกจภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนสิทธิพิเศษแพ็กเกจภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ รวมถึงการยกเลิกหรือระงับการใช้งานบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท และบัญชีทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 10. สิทธิในการรับรางวัล คือ สิทธิพิเศษแพ็กเกจภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ต้องได้มาจากข้อมูล สถานะการอนุมัติร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์, พฤติกรรม การชำระค่าสินค้า, และ/หรือบริการด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ทของร้านค้าที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยรายการชำระเพื่อรับสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ดังกล่าวจริงเท่านั้น หากบริษัทตรวจพบพฤติกรรมใดๆ ที่แสดง หรือส่อว่ารายการที่ทำให้ ได้รับของรางวัลไม่ได้มาจากการซื้อสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ร่วมรายการจริง บริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท และสถานะร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์และเรียกคืนของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 11. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทมีสิทธิในการยกเลิกสิทธิพิเศษแพ็กเกจภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 12. สิทธิพิเศษจะสิ้นสุดลงทันที หากลูกค้าไม่ผ่านเงื่อนไขในการตรวจสอบการสมัครทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์
 13. บริษัทมีสิทธิในการเลือกร้านค้าร่วมแคมเปญและการยกเลิกร้านค้าที่เข้าร่วมแคมเปญ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 15. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ โทร.1326

พิเศษเฉพาะร้านค้า
ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์

อนุมัติปั๊บ รับ 3 คุ้ม
อนุมัติปั๊บ รับ 3 คุ้ม

คุ้มสุดๆ เพียงสมัครและได้รับอนุมัติเป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ รับเงินเข้า ทรูมันนี่ วอลเล็ท ง่ายๆ เดือนละ 30 บาท (นาน 3 เดือน) แถมเพิ่มสิทธิ์ลุ้นทองฟรี และรางวัลอีกมากมาย เมื่อรับสแกนจ่ายผ่าน QR ทรู

สิทธิพิเศษเฉพาะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ รับส่วนลด 150 บาท (นาน 12 เดือน) เมื่อสมัครทรูมูฟ เอช รายเดือน แพ็กเกจ Special Unlimited Plus เล่นเน็ตแรงไม่อั้น ความเร็ว 10 Mbps แถมดูหนัง กีฬา ฟังเพลง ผ่านแอป TrueID ฟรี!
เฉพาะพ่อค้า แม่ค้าทรูที่ใช้ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน

สิทธิพิเศษเฉพาะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ รับส่วนลด 150 บาท (นาน 12 เดือน) เมื่อสมัครทรูมูฟ เอช รายเดือน แพ็กเกจ Special Unlimited Plus เล่นเน็ตแรงไม่อั้น ความเร็ว 10 Mbps แถมดูหนัง กีฬา ฟังเพลง ผ่านแอป TrueID ฟรี!

รับส่วนลด 150 บาท เมื่อสมัครแพ็กเกจ เน็ตไม่อั้น ความเร็ว 4 Mbps ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน
คนอื่นไม่ได้ แต่พ่อค้า แม่ค้าทรูฯ ได้

สิทธิพิเศษเฉพาะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ จ่ายเพียง 150 บาท เมื่อสมัครแพ็กเกจ เน็ตไม่อั้น ความเร็ว 4 Mbps ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน (นาน 12 เดือน) ดู TrueID ฟรี เล่น Wifi ฟรี ไม่จำกัด

ปุ๊บปั๊บ รับโชค ทุกสัปดาห์
ปุ๊บปั๊บ รับโชค ทุกสัปดาห์

ร้านค้าลุ้นรางวัลกันทุกสัปดาห์ แค่รับสแกนจ่ายผ่าน QR ทรู ด้วยแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท ยิ่งรับสแกนยิ่งมีสิทธิ์ลุ้น 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64

ร้านค้าคุณภาพ ร้านค้าทรูเลิฟ
เปิดปั๊บ รับโชค กับแอป True Smart Merchant

ร้านค้าลุ้นรางวัลทุกเดือนแค่ล็อกอินเข้าแอปฯ สามารถเพิ่มสิทธิ์ เพิ่มโอกาสลุ้นรับรางวัล แค่รับสแกนจ่ายผ่าน QR ทรู และทำรายการต่างๆ ผ่านแอปฯ 1มีค.-31ธค.63

รับส่วนลด 50% นาน 6 เดือน แถมฟรีซิมทรูมูฟ เอช 4 Mbps และค่าแรกเข้า
ทรู กิกะเทค ไฟเบอร์

สิทธิพิเศษเฉพาะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ รับส่วนลด 50% นาน 6 เดือน แถมฟรีซิมทรูมูฟ เอช 4 Mbps และค่าแรกเข้า เมื่อสมัคร ทรู กิกะเทค ไฟเบอร์ 599.-/เดือน