ปุ๊บปั๊บ รับโชค
ทุกสัปดาห์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

 • ประจำสัปดาห์ที่ 1 คลิก
 • ประจำสัปดาห์ที่ 2 คลิก
 • ประจำสัปดาห์ที่ 3 คลิก
 • ประจำสัปดาห์ที่ 4 คลิก
 • ประจำสัปดาห์ที่ 5 คลิก
 • ประจำสัปดาห์ที่ 6 คลิก
 • ประจำสัปดาห์ที่ 7 คลิก
 • ประจำสัปดาห์ที่ 8 คลิก
 • ประจำสัปดาห์ที่ 9 คลิก
 • ประจำสัปดาห์ที่ 10 คลิก
 • ประจำสัปดาห์ที่ 11 คลิก
 • ประจำสัปดาห์ที่ 12 คลิก
 • ประจำสัปดาห์ที่ 13 คลิก
 • ประจำสัปดาห์ที่ 14 คลิก
 • ประจำสัปดาห์ที่ 15 คลิก
 • ประจำสัปดาห์ที่ 16 คลิก
 • ประจำสัปดาห์ที่ 17 คลิก
 • ประจำสัปดาห์ที่ 18 คลิก
 • ประจำสัปดาห์ที่ 19 คลิก
 • ประจำสัปดาห์ที่ 20 คลิก
 • ประจำสัปดาห์ที่ 21 คลิก

รางวัล

WeMall e-Voucher มูลค่า 500 บาท จำนวน 15 รางวัล ต่อสัปดาห์

วิธีการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

• รับสแกนจ่ายผ่าน QR Code ที่มีสัญลักษณ์ ปุ๊บปั๊บ รับโชค ทุกสัปดาห์ด้วยแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท 30.- ขึ้นไป/รายการ
• รับสแกนจ่าย 1 ครั้ง ได้ 1 สิทธิ์ลุ้น (สูงสุด 5 สิทธิ์ลุ้น/สัปดาห์)

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย

1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 1. ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ทำธุรกรรม รับชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการผ่านคิวอาร์โค้ด ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ 30 บาทขึ้นไป/รายการ รับสแกนจ่าย 1 ครั้ง ได้ 1 สิทธิ์ลุ้น (สูงสุด 5 สิทธิ์ลุ้น/สัปดาห์) บริษัทฯ จะนำจำนวนครั้งในการทำธุรกรรมของร้านค้า มาจับรางวัลทุกสัปดาห์ รายการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 - วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยร้านค้าที่มีคุณสมบัติและทำตามเงื่อนไขถูกต้องครบถ้วนทางบริษัทจะทำการนำจำนวนครั้งจากการทำธุรกรรม รับชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการผ่านคิวอาร์โค้ด ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ของร้านค้า พิมพ์ลงบนชิ้นส่วนกระดาษ เพื่อนำไปจับรางวัลหาผู้โชคดีต่อไป โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  ของรางวัล
  ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการจะได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขการจับรางวัล โดยของรางวัลรายเดือนในช่วงระยะเวลารายการส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังต่อไปนี้
  • บัตรกำนัล อิเล็กทรอนิกส์ วีมอลล์ มูลค่ารางวัลละ 500 บาท รวมทั้งหมด 765 รางวัล/ตลอดแคมเปญ (51 สัปดาห์)

รายละเอียดและเงื่อนไขในการจับรางวัล รายสัปดาห์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ มีขึ้นเพื่อให้ร้านค้าที่มีแอปพลิเคชัน ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียด และ เงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ในการเข้าร่วม รายการส่งเสริมการขายท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วม รายการส่งเสริมการขาย รางวัล และ เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (เรียกว่า “บริษัท”)
 2. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ผ่านแอปพลิเคชัน ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ หรือได้รับการลงทะเบียนโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และ ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติแล้วเท่านั้น โดยการเข้าร่วมกิจกรรม ร้านค้าต้องทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมกิจกรรมครบถ้วนภายในระยะเวลากิจกรรม และถูกต้องตามเงื่อนไขเท่านั้น
 3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ วีมอลล์ มูลค่า 500 บาท ทางบริษัทจะส่ง SMS ข้อความที่ระบุว่าท่านคือผู้โชคดี ได้รับรางวัลจากกิจกรรม ปุ๊บปั๊บ รับโชค กับ แอป ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ (รายสัปดาห์) มูลค่า 500 บาท ข้อความที่ท่านได้รับจะแนบ ลิงก์ รายละเอียดบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ วีมอลล์ ประกอบไปด้วย มูลค่าบัตรกำนัล, วันหมดอายุบัตรกำนัล, บาร์โค้ดเพื่อใช้สแกนรับสิทธิ์ ณ จุดรับชำระค่าสินค้าหรือบริการของ วีมอลล์
 4. ทางบริษัทจะทำการส่ง SMS ข้อความถึงเลขหมายโทรศัพท์ ของผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตามข้อมูลที่ท่านได้ทำการยืนยัน และ ลงทะเบียนไว้กับบริษัทเท่านั้น ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล เปลี่ยนแปลง, ยกเลิกเลขหมายโทรศัพท์, ไม่ได้รับข้อความ, หรือกรณีอื่นใดที่ทำให้ไม่ได้รับของรางวัลตามที่บริษัทกำหนด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1326 โดยการแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น
 5. สำหรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ วีมอลล์ เมื่อบริษัทส่ง SMS ข้อความ ถึงผู้ได้รับรางวัลแล้ว จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ ที่อยู่ในความดูแลของผู้ได้รับรางวัล กรณีที่ท่านนำบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ ซีพี เฟรชมาร์ท ไปเผยแพร่สู่สาธารณะ, ส่งต่อให้บุคคลที่สาม หรือ อื่นๆ นำมาซึ่งการเสียสิทธิ์ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ
 6. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ วีมอลล์ ไม่สามารถแลก คืน ทอนเป็นเงินสด หรือ เครดิตได้
 7. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีตามวันเวลาดังนี้
  • ช่วงที่ 1: 1 มกราคม 2564 ถึง 10 มกราคม 2564
  • ช่วงที่ 2: 11 มกราคม 2564 ถึง 17 มกราคม 2564
  • ช่วงที่ 3: 18 มกราคม 2564 ถึง 24 มกราคม 2564
  • ช่วงที่ 4: 25 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564
  • ช่วงที่ 5: 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2564
  • ช่วงที่ 6: 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2564
  • ช่วงที่ 7: 15 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2564
  • ช่วงที่ 8: 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564
  • ช่วงที่ 9: 1 มีนาคม 2564 ถึง 7 มีนาคม 2564
  • ช่วงที่ 10: 8 มีนาคม 2564 ถึง 14 มีนาคม 2564
  • ช่วงที่ 11: 15 มีนาคม 2564 ถึง 21 มีนาคม 2564
  • ช่วงที่ 12: 22 มีนาคม 2564 ถึง 28 มีนาคม 2564
  • ช่วงที่ 13: 29 มีนาคม 2564 ถึง 4 เมษายน 2564
  • ช่วงที่ 14: 5 เมษายน 2564 ถึง 11 เมษายน 2564
  • ช่วงที่ 15: 12 เมษายน 2564 ถึง 18 เมษายน 2564
  • ช่วงที่ 16: 19 เมษายน 2564 ถึง 25 เมษายน 2564
  • ช่วงที่ 17: 26 เมษายน 2564 ถึง 2 พฤษภาคม 2564
  • ช่วงที่ 18: 3 พฤษภาคม 2564 ถึง 9 พฤษภาคม 2564
  • ช่วงที่ 19: 10 พฤษภาคม 2564 ถึง 16 พฤษภาคม 2564
  • ช่วงที่ 20: 17 พฤษภาคม 2564 ถึง 23 พฤษภาคม 2564
  • ช่วงที่ 21: 24 พฤษภาคม 2564 ถึง 30 พฤษภาคม 2564
  • ช่วงที่ 22: 31 พฤษภาคม 2564 ถึง 6 มิถุนายน 2564
  • ช่วงที่ 23: 7 มิถุนายน 2564 ถึง 13 มิถุนายน 2564
  • ช่วงที่ 24: 14 มิถุนายน 2564 ถึง 20 มิถุนายน 2564
  • ช่วงที่ 25: 21 มิถุนายน 2564 ถึง 27 มิถุนายน 2564
  • ช่วงที่ 26: 28 มิถุนายน 2564 ถึง 4 กรกฎาคม 2564
  • ช่วงที่ 27: 5 กรกฎาคม 2564 ถึง 11 กรกฎาคม 2564
  • ช่วงที่ 28: 12 กรกฎาคม 2564 ถึง 18 กรกฎาคม 2564
  • ช่วงที่ 29: 19 กรกฎาคม 2564 ถึง 25 กรกฎาคม 2564
  • ช่วงที่ 30: 26 กรกฎาคม 2564 ถึง 1 สิงหาคม 2564
  • ช่วงที่ 31: 2 สิงหาคม 2564 ถึง 8 สิงหาคม 2564
  • ช่วงที่ 32: 9 สิงหาคม 2564 ถึง 15 สิงหาคม 2564
  • ช่วงที่ 33: 16 สิงหาคม 2564 ถึง 22 สิงหาคม 2564
  • ช่วงที่ 34: 23 สิงหาคม 2564 ถึง 29 สิงหาคม 2564
  • ช่วงที่ 35: 30 สิงหาคม 2564 ถึง 5 กันยายน 2564
  • ช่วงที่ 36: 6 กันยายน 2564 ถึง 12 กันยายน 2564
  • ช่วงที่ 37: 13 กันยายน 2564 ถึง 19 กันยายน 2564
  • ช่วงที่ 38: 20 กันยายน 2564 ถึง 26 กันยายน 2564
  • ช่วงที่ 39: 27 กันยายน 2564 ถึง 3 ตุลาคม 2564
  • ช่วงที่ 40: 4 ตุลาคม 2564 ถึง 10 ตุลาคม 2564
  • ช่วงที่ 41: 11 ตุลาคม 2564 ถึง 17 ตุลาคม 2564
  • ช่วงที่ 42: 18 ตุลาคม 2564 ถึง 24 ตุลาคม 2564
  • ช่วงที่ 43: 25 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564
  • ช่วงที่ 44: 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 7 พฤศจิกายน 2564
  • ช่วงที่ 45: 8 พฤศจิกายน 2564 ถึง 14 พฤศจิกายน 2564
  • ช่วงที่ 46: 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง 21 พฤศจิกายน 2564
  • ช่วงที่ 47: 22 พฤศจิกายน 2564 ถึง 28 พฤศจิกายน 2564
  • ช่วงที่ 48: 29 พฤศจิกายน 2564 ถึง 5 ธันวาคม 2564
  • ช่วงที่ 49: 6 ธันวาคม 2564 ถึง 12 ธันวาคม 2564
  • ช่วงที่ 50: 13 ธันวาคม 2564 ถึง 19 ธันวาคม 2564
  • ช่วงที่ 51: 20 ธันวาคม 2564 ถึง 26 ธันวาคม 2564
  • ตุลาคม 2563 ถึง 11 ตุลาคม 2563
  • ช่วงที่ 2: 12 ตุลาคม 2563 ถึง 18 ตุลาคม 2563
  • ช่วงที่ 3: 19 ตุลาคม 2563 ถึง 25 ตุลาคม 2563
  • ช่วงที่ 4: 26 ตุลาคม 2563 ถึง 1 พฤศจิกายน 2563
  • ช่วงที่ 5: 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 8 พฤศจิกายน 2563
  • ช่วงที่ 6: 9 พฤศจิกายน 2563 ถึง 15 พฤศจิกายน 2563
  • ช่วงที่ 7: 16 พฤศจิกายน 2563 ถึง 22 พฤศจิกายน 2563
  • ช่วงที่ 8: 23 พฤศจิกายน 2563 ถึง 29 พฤศจิกายน 2563
  • ช่วงที่ 9: 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง 6 ธันวาคม 2563
  • ช่วงที่ 10: 7 ธันวาคม 2563 ถึง 13 ธันวาคม 2563
  • ช่วงที่ 11: 14 ธันวาคม 2563 ถึง 20 ธันวาคม 2563
  • ช่วงที่ 12: 21 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
 8. บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการรับรางวัลของร้านค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 รางวัล/1หมายเลขบัตรประชาชน/1 สัปดาห์
 9. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล หากบริษัทตรวจสอบได้ว่าหมายเลขบัตรประชาชนลูกค้า ที่ชำระค่าสินค้า หรือบริการ เป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเดียวกันกับร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล
 10. ของรางวัลที่ได้รับจากบริษัท ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
 11. ผู้ที่มีสิทธิ์รับรองว่าข้อมูลที่ใช้สมัครร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ และใช้ยืนยันการรับสิทธิ์ตามวิธีการร่วมกิจกรรมเป็นข้อมูลของตน เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ ไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม บริษัทมีสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัล เรียกของรางวัลคืน รวมทั้งสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 12. บริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม วิธีการร่วมกิจกรรม รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 13. การรับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายนี้ ต้องได้มาจากการรับชำระด้วยการสแกนจ่ายผ่าน แอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน QR Code ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ เท่านั้น หากบริษัทตรวจพบพฤติกรรมใดๆ ที่แสดง หรือส่อว่ารายการที่ทำให้ได้รับรางวัลไม่ได้มาจากการจำหน่ายสินค้า หรือบริการของร้านค้า บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเรียกคืนของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 14. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทมีสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 15. กรณีที่มีการซื้อสินค้าไปแล้วและมีการยกเลิกการซื้อสินค้าในภายหลัง (Void หรือ Refund) บริษัทมีสิทธิ์ ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมนี้หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัทกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทสามารถยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการกระทำดังกล่าวได้
 16. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร. 1326

พิเศษเฉพาะร้านค้า
ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์

ทรูพอยท์ช่วยจ่าย
ร้านค้าทรูฯ ขายดีที่โลตัส กับแคมเปญ "ทรูพอยท์ช่วยจ่าย"

ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่โลตัส (สาขาที่ร่วมรายการ) พร้อมรับลูกค้าใช้ทรูพอยท์แลกคูปองเงินสดจ่ายที่ร้านคุณ ทรูจ่ายคืนตามส่วนลดที่ลูกค้าใช้ เพียงเตรียมแอป ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ให้พร้อม

สิทธิพิเศษเฉพาะ พ่อค้า แม่ค้าทรูฯ จ่ายเพียง 150 บาท
ร้านค้าทรูฯ รับเงินง่าย ได้ทรูพอยท์ทุกวัน

ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ รับทรูพอยท์เยอะกว่าเดิม แค่ตั้งป้ายและชวนลูกค้าสแกน/โอนจ่ายผ่าน QR ทรู ด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท รับทรูพอยท์ 10 คะแนน/รายการ

ร้านค้าทรูฯ ใช้เน็ตแรงทั้งปี ฟรี 12 เดือน
ทรู กิกะเทค ไฟเบอร์

พิเศษสุดๆ เฉพาะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ใช้เนต True Gigatex Fiber ฟรี นาน 12 เดือน สมัครเลย โทร. 1326 หรือ ทรู ช็อป ทุกสาขา

เปิดปั๊บ รับโชค
เปิดปั๊บ รับโชค

ร้านค้าทรูฯ ลุ้นรางวัลทุกเดือนแค่ล็อกอินเข้าแอปฯ สามารถเพิ่มสิทธิ์เพิ่มโอกาสลุ้นทองและรางวัลอื่นๆ แค่รับสแกนจ่ายผ่าน QR ทรู และทำรายการต่างๆ ผ่านแอปฯ 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64

สิทธิพิเศษเฉพาะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ รับส่วนลด 150 บาท (นาน 12 เดือน) เมื่อสมัครทรูมูฟ เอช รายเดือน แพ็กเกจ Special Unlimited Plus เล่นเน็ตแรงไม่อั้น ความเร็ว 10 Mbps แถมดูหนัง กีฬา ฟังเพลง ผ่านแอป TrueID ฟรี!
เฉพาะพ่อค้า แม่ค้าทรูที่ใช้ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน

สิทธิพิเศษเฉพาะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ รับส่วนลด 150 บาท (นาน 12 เดือน) เมื่อสมัครทรูมูฟ เอช รายเดือน แพ็กเกจ Special Unlimited Plus เล่นเน็ตแรงไม่อั้น ความเร็ว 10 Mbps แถมดูหนัง กีฬา ฟังเพลง ผ่านแอป TrueID ฟรี!

รับส่วนลด 150 บาท เมื่อสมัครแพ็กเกจ เน็ตไม่อั้น ความเร็ว 4 Mbps ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน
คนอื่นไม่ได้ แต่พ่อค้า แม่ค้าทรูฯ ได้

สิทธิพิเศษเฉพาะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ จ่ายเพียง 150 บาท เมื่อสมัครแพ็กเกจ เน็ตไม่อั้น ความเร็ว 4 Mbps ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน (นาน 12 เดือน) ดู TrueID ฟรี เล่น Wifi ฟรี ไม่จำกัด

ปุ๊บปั๊บ รับโชค ทุกสัปดาห์
ปุ๊บปั๊บ รับโชค ทุกสัปดาห์

ร้านค้าลุ้นรางวัลกันทุกสัปดาห์ แค่รับสแกนจ่ายผ่าน QR ทรู ด้วยแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท ยิ่งรับสแกนยิ่งมีสิทธิ์ลุ้น 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64