ร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ใช้ทรูพอยท์ 200 คะแนน แลกรับส่วนลดแทนเงินสด 100 บาท ที่ แม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ

14 ส.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62
เงื่อนไขการรับสิทธิ์
  1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  2. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน ทรูพอยท์ ทุกกรณี
  3. จำกัด 10,000 สิทธิ์/ เดือน (หรือจนกว่าสิทธิพิเศษจะครบจำนวน)
  4. จำกัด 1 สิทธิ์/ 1 ท่าน/ 1 เดือน
  5. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  6. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
  7. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด